Det var i början av oktober som parterna avslutade förhandlingarna, utan att ha kommit överens. Handels ville ha högre löneökningar för ombudsmännen än vad SSU-distriktens arbetsgivarorganisation SUA erbjöd. Riktmärket för Handels är att avtalet inte ska ligga under 10,2 procent på tre år, vilket är vad andra organisationers anställda fått.