Handels drar igång storstadsprojektet ”Handels storstad” i mars och låter det pågå 2010 ut. Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö som förbundets organisationsgrad är som lägst och där flest lämnar facket. Minskningen i Handels var från november 2006 till augusti 2007 16 300 medlemmar. I Stockholm, Göteborg och Malmö var den under samma period 6 500 medlemmar.
Anställda under 30 år är den grupp där organisationsgraden är lägst, i Stockholm förmodligen runt 20 procent.
– Vi har jobbat på som om inget hänt. Visst vi har varit ute i butiker, men på kontorstid trots att öppettider och arbetstider har förändrats. Och vårt tilltal har varit gammalmodigt. Vi måste anpassa oss till en föränderlig arbetsmarknad, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.
Den primära målgruppen är personer under 30 år anställda i köpcentra, på kedjeföretag och stora arbetsplatser. Ofta med lös anknytning till arbetsmarknaden.
– Arbetsmarknaden har förändrats med fler visstids- och deltidsanställningar. De som drabbas är ungdomar. De behöver oss mest.

”Handels storstad” kommer att kosta drygt 32 miljoner kronor. Projektet blir självfinansierat om 16 000 medlemmar värvas. Då ska Stockholm värva 8000 personer, och Göteborg och Malmö 4000 vardera.
Professionella försäljare ska anställas och rekryteras genom intern och extern annonsering för att värva medlemmar. Events på köpcentra med flyttbara säljdiskar är en metod som ska användas. Susanna Gideonsson säger att det inte finns något motsatsförhållande mellan Handels uppsökare och förtroendevalda och de anställda säljarna av medlemskap.
– Vi har oerhört många som är duktiga på sin sak i vår organisation, men inte på att marknadsföra det ungdomar behöver. Vi är ganska hjärntvättade, vi måste uttrycka oss så att alla förstår. Det är inte givet att alla vet vad kollektivavtal, svenska modellen eller LAS är. Vi behöver nya ögon.
Någon kravprofil har inte tagits fram på de nya medlemsvärvarna. Men Susanna Gideonsson säger att det kommer förutsättas att de är medlemmar i facket, men att det inte behöver vara Handels eftersom man kanske anlitar ett företag som tillhör ett annat fack.

”Handels storstad” kommer att få en egen hemsida med chatt, debatt och bloggar. Man ska gratis kunna gå med i en ”webbklubb” och utan att vara medlem i Handels få till exempel nyhetsutskick. Det ska startas en helpdesk som svarar på frågor både från medlemmar och icke-medlemmar i storstadsavdelningarna.
Genom att besöka högskolor ska också studerande med extraknäck inom handeln värvas. Och genom att besöka gymnasieskolor ska elevmedlemmar rekryteras och bilda ”elevklubbar”.

Det är inte bara Handels som tappar medlemmar och lägger stora summor på att vända trenden. IF Metall kommer att lägga 30 miljoner kronor på två år för att värva medlemmar på främst små arbetsplatser. De 17 fackförbunden inom TCO vill ha facklig förnyelse och lyfta fram värdet av att vara med i facket genom att nå välutbildade under 35. De satsar 20 miljoner kronor under 2007.