Bara 63 procent av arbetarna i Storstockholm är med i något fackförbund. Det är nära 20 procent lägre än genomsnittet i Sverige. Bland arbetare inom parti- och detaljhandeln är den fackliga organisationsgraden, andelen anställda som är medlemmar i facket, allra lägst. 47 procent i Stockholm är medlemmar mot 71 procent i övriga landet. Det framgår av LOs rapport Röster om facket och jobbet som handlar om storstadsborna och deras relation till facket.
Alla Sveriges tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö har en lägre andel medlemmar i facket än övriga landet. I Stockholm är andelen lägst. Bland unga Stockholmsbor är den allra lägst. Bara 31 procent av arbetarna i åldern 16–24 år är med i facket medan 58 procent i övriga Sverige är med.

Många av de arbetare som inte är medlemmar kan tänka sig att gå med. I Göteborg och Malmö, 61 procent. I Stockholm, 46 procent. Runt 20 procent i de tre städerna har svarat att de absolut kan tänka sig att gå med, resten att de kanske kan det. Fler kvinnor än män kan tänka sig att gå med. Intresset för att åta sig förtroendeuppdrag är också högre i storstäderna än i övriga landet, runt 30 procent kan tänka sig det. I dag är andelen LO-medlemmar med förtroendeuppdrag lägst inom privat service i Stockholm.
Veronica Roos, 25 år, på Willys Rissne i Stockholm gick med i Handels för att hennes mamma sa det. Hon resonerar som så att även om det är dyrt får hon mycket för pengarna.
– Jag fick hem ett helt A4 igår med allt som ingick – hemförsäkring och reseskydd bland annat. Nu sitter jag i klubbstyrelsen här på butiken. Jag vill bli mer insatt så att jag kan påverka på jobbet. Arbetsgivaren kan göra vad som helst när man inte vet vad som är rätt eller fel. Jag kommer vara kvar i facket på grund av allt jag får, säger hon.
Linda Frisell, 25 år, arbetade deltid på Coop Konsum Hammarby Sjöstad i Stockholm vid sidan av plugget när hon gick med i Handels.
– Jag arbetade extra och det var osäkert med tider och så vidare, så jag tyckte att det var viktigt att gå med så att jag inte bara skulle få gå. Jag visste nog inte skillnaden mellan fack och a-kassa, men jag trodde att facket var något bra. Man är inte så jättekunnig på den biten när man inte har varit med i något fackförbund tidigare.
Hon var med i två år innan hon gick ur. Hon ville göra något annat för pengarna hon la i medlemsavgift.
– Jag tyckte inte att det var någon idé att vara med i facket när jag insåg att det är svårt att säga upp folk i Sverige i dag. Jag tror i och för sig att det vore annorlunda om jag var äldre och tänkte arbeta heltid där. Facket är som med pensionen, man tänker inte på att spara till den förrän man blir äldre. Som ung lever man i sin egen värld och tror att arbetslösheten inte drabbar en själv. Man är också mer rörlig på arbetsmarknaden. Jag tycker inte att facket är så rörligt. Det uppmuntrar inte flexibilitet, att man byter arbetsplats.

I rapporten framgår att det för storstadsborna, oavsett ålder och kön, liksom för övriga i Sverige främst är tveksamheten till nyttan av att vara med i facket som gör att man inte går med. Därefter medlemsavgiftens storlek. Bland arbetare under 30 år i storstäderna svarar var tionde att de inte är med för att de inte blivit tillfrågade. Det är också vanligt att man inte är med för att man är tillfälligt anställd.
Som förklaringar till att färre storstadsbor är med i facket ger rapporten bland annat att man arbetar inom olika branscher i olika delar av landet. Stockholm har mindre industri och lägre andel anställda inom kommun och landsting, men desto mer handel och annan privat service. Där är det svårare med facklig verksamhet då många arbetsplatser är små och färre är med i facket. Och då den ekonomiska aktiviteten är hög i storstäderna byter man jobb oftare. Fler ungdomar på arbetsmarknaden kan också vara en förklaring då de oftare än äldre står utanför facket.
Men även inom branscher och åldersgrupper är organisationsgraden lägre i storstäder än övriga landet, så rapporten undrar om en slags ”storstadsfaktor” med attityden att ”klara sig på egen hand” är starkare i storstäderna.

• I Stockholm är 63 procent av arbetarna och 66 procent av tjänstemännen
med i facket
• I Göteborg 77 procent av arbetarna och 74 procent av tjänstemännen
• I Malmö är 80 procent av arbetarna och 76 procent av tjänstemännen med i facket
• I hela landet ligger snittet på 79 procent av arbetarna och 77 procent av tjänstemännen

Källa: LOs rapport Röster om facket och jobbet
Handels satsar på unga i storstan