– Det bästa med det här är att vi tre parter har en gemensam grundsyn om att man ska ha en helhetssyn på kassaarbetet, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande på Handels och den som företrätt förbundet i förhandlingarna med arbetsgivarna Svensk Handel och Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO.
Det började för två år sedan, när Handels, Svensk Handel och KFO bildade en arbetsgrupp för att prata om hur man kan reglera kassaarbete. Orsaken var rädslan för att hårda riktlinjer från Arbetsmiljöverket om hur länge man får sitta i kassan skulle leda till färre heltider i handeln. Framför allt tyckte parterna att bestämmelser om hur länge man får sitta inte är vettiga om det inte också framgår hur tungt och stressigt arbetet är. Det är ju skillnad att sitta i kassan två timmar en fredag eftermiddag jämfört med en måndag förmiddag.
Till en början ville facket och arbetsgivarna skriva in riktlinjer för kassaarbete i kollektivavtalen. Men så långt ville inte Arbetsmiljöverket, som har lagens ansvar för arbetsmiljön, släppa frågan.
Nu har fack och arbetsgivare istället skrivit en gemensam handledning för hur man ska bedöma arbetsförhållandena för arbete i utgångskassa. I den berättar man hur man ska ta reda på om kassaarbetet är ensidigt, starkt styrt och upprepat. Sedan ger man förslag på hur man ska kunna ändra det, till exempel genom att ändra på schemat eller genom att införa arbetsrotation på arbetsplatsen.
– Kassaarbetet är en del av yrkesrollen som affärsanställd. Man kan inte vara enbart kassörska. Det krävs arbetsrotation och det är viktigt att se på organisationen som helhet, säger Tommy Tillgren.
Samtidigt har Arbetsmiljöverket skärpt reglerna för hur länge man får sitta i kassan om arbetet är stressigt och ensidigt, det vill säga när det är långa köer. Gränsen är nu fyra timmar sammanlagt per dag, istället för tidigare sju. Undantag kan göras för deltidsanställda som jobbar max två dagar i veckan. Liksom tidigare gäller att man får sitta max två timmar i sträck utan rast.