Handels konflikt med Videomix Syd tidigare i år resulterade i kollektivavtal på nära 20 butiker i södra Sverige. Men Handelsnytts rundringning till Handelsavdelningar i övriga delar av landet där det också finns Videomixbutiker visar att bara 6 av 34 butiker har kollektivavtal. Videomix är en franchisekedja, vilket innebär att Handels måste teckna avtal med varje enskild franchisetagare.
Nu förbereder Handels i Stockholm avtalsförhandlingar med ägarna till de fyra Videomixbutikerna där. Bakgrunden är att Handels i somras blev kontaktat av några medlemmar som jobbar i butikerna.
– De vill gärna ha avtal och ob-ersättning. Det är framförallt lönen som är den stora frågan. Sen är det arbetstider, ob-ersättning, hur systemet med löneförhöjningar funkar, pensioner och sjukförsäkringar – det vanliga. Utifrån medlemmarnas berättelser finns det mycket att göra, säger ombudsman Karin Jungerhem.
Hon har skickat ett avtalsförslag till arbetsgivaren. Det är det första facket gör för att få ett kollektivavtal, för att arbetsgivaren ska kunna sätta sig in i vad ett avtal innebär innan han eller hon skriver under. Arbetsgivaren har inte svarat på förslaget än, men det är inte aktuellt med konflikt i dagsläget.

Många avdelningar i landet uppger att de varken har medlemmar eller avtal på Videomix, och Handels policy säger att kollektivavtal prioriteras på arbetsplatser med medlemmar. Christina Frostebring, ombudsman i Borås, säger att hon i nuläget inte tar några initiativ till att teckna kollektivavtal på de fem butiker i avdelningen som inte har det.
– Det är osäkert om vi har någon medlem, och ska vi jobba vidare med ett kollektivavtal får de anställda bli medlemmar först. Annars får de ett avtal helt gratis.
Tre Videomixbutiker i Malmö, en i Trelleborg och en i Ystad fick kollektivavtal efter Handels konflikt med Videomix Syd eftersom de ingår i det företaget. Men det finns fortfarande åtta butiker i avdelningen som saknar avtal.
– Vi ska beta av dem också, det är ingen skillnad på dem och Videomix Syd, alla ska ha samma rättigheter. Vi prioriterar butiker där det finns medlemmar, och rekryterar medlemmar där det inte finns. Vid en eventuell konflikt måste vi ha ett underlag, säger ombudsman Merja Tunryd.

Fotnot: Franchising innebär att någon som startat ett eget företag hyr ut rätten att använda sitt företagsnamn till andra företagare, franchisetagare. Franchisetagaren driver sitt eget företag och är juridiskt och ägarmässigt helt oberoende från franchisegivaren.