Att ett bomullsfält är ekologiskt betyder inte automatiskt att arbetarna där har skäliga löner eller har rätt att organisera sig. Det är värt att tänka på, anser hon.
– Klimatfrågan är viktig men innebär inte att vi ska sluta tänka solidariskt. Arbetarna som färgar vår kläder måste ha en säker arbetsmiljö, liksom de som syr dem ska ha skäliga löner och fri organisationsrätt. Och det ska inte förkomma barnarbete på bomullsfälten eller någon annanstans. Fortsätter vi ställa kraven i den änden så blir miljöförbättringarna troligen lättare att genomföra.

Rena kläder (Clean Clothes Campaign) är en global rörelse som arbetar aktivt för textilarbetarnas situation och driver kravet att arbetstagare ska har rätt att gå samman i fackföreningar. Organisationen delar inställningen att miljöåtgärderna bör gå hand i hand med det solidariska arbetet.
– Vi skulle gärna se att klädesföretagen nu började jobba etiskt rakt igenom och inte bara på miljösidan, säger Malin Eriksson, koordinatör för Rena kläder i Sverige.
Hon håller med om att det finns en risk att frågan om de sociala rättigheterna kan komma att hamna i bakgrunden.
– Det är naturligtvis lättare att kontrollera miljöcertifieringar än rätten till fri organisering, en fråga som kan vara lätt att avtala på papperet men som är enormt svårt att garantera efterlevnaden av.
Att miljöåtaganden inte automatiskt leder till socialt ansvar visar inte minst de butiker i Sverige som säljer miljömärkta kläder men väljer att inte teckna kollektivavtal för sina anställda, påpekar Malin Eriksson.

Både Malin Eriksson och Anna-Maria Dahl är ändå mycket positiva till att klädesföretagen nu börjar ta miljöfrågorna på allvar. Det är ett steg i rätt riktning.
Och kunderna gillar det. Det märks inte minst på H&M, där höstens nya miljökollektion har tagit helt slut.
– Än så länge har personalen inte överösts med frågor. Men det kanske kommer. Och det är mycket man undrar. Vad är det som gör att ett plagg är miljömärkt? Att plaggen innehåller ekologisk bomull är en sak men hur har de transporterats? Sådant är bra att kunna svara på. Så jag hoppas att även vi säljare kommer att omfattas av utbildning i företagets miljöarbete, säger Anna-Maria Dahl.
– Och inte minst, att även rättvisemärkning införs.