En ny utredning föreslår att det införs en bestämmelse om olovlig fotografering, som i princip gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på platser dit allmänheten inte har insyn. Förslaget innebär att det blir straffbart att utan samtycke fotografera eller filma personer som befinner sig i bland annat bostäder, hotellrum och provhytter. Men det kan finnas fler platser som omfattas av den nya lagen, till exempel en lagerarbetsplats.
– Där det krävs passerkort, eller någon som tar emot, skulle kunna vara en plats där allmänheten inte har insyn, säger Märit Bergendahl som är utredningens sekreterare.
Däremot kommer det fortfarande inte att behövas samtycke för att få fotografera personer som befinner sig i en miljö där vem som helst kan iaktta dem, till exempel på gator och torg, allmänna färdmedel och badstränder.
Idag fungerar det så att fasta kameror som arbetsgivaren sätter upp på platser där allmänheten inte har tillträde, till exempel på ett lager, faller under lagen om allmän kameraövervakning. Arbetsgivaren får sätta upp kameror bara han informerar om att de finns. Med den nya lagen måste den enskildes integritet vägas in mer.
– Det kan bli en konflikt mellan de reglerna och vårt förslag. Om det till exempel inte finns någon facklig organisation som samtycker till kameran måste man lösa det.
Märit Bergendahl påpekar att bara att upplysa om att kameror finns inte är detsamma som att få samtycke men att problemet måste lösas inom lagen om allmän kameraövervakning, som nu ses över.
– Jag tycker att lagen om allmän kameraövervakning är dålig för att det är bristande gränsdragning, jag tror man måste se över när tillstånd krävs. Då bör beaktas att det på stora arbetsplatser kan vara lika många som övervakas som till exempel på centralstationen. Lagen träffar lite hejvilt, man måste till exempel ha tillstånd för att sätta upp en kamera i skogen där inte särskilt många vistas.
Kommitténs ledamöter, som representerar samtliga riksdagspartier, står eniga bakom förslagen och lagen föreslås träda i kraft vid nästa årsskifte.