Handels traditionella uppsökarvecka, vecka sex, hade ett nytt mål i år. Man skulle prata med, och få så många oorganiserade som möjligt att gå med i facket. På 7 985 besökta arbetsplatser pratade man med 6 067 oorganiserade, och 391 personer gick med i Handels.
– Det är relativt bra. Vi har tappat många medlemmar, har en debatt om att det är jättedyrt att vara med och om att facket är passé, de tidsbegränsade anställningarna ökar och alla har inte råd – man måste se det i det perspektivet också. Att vi besökt fler arbetsplatser än oorganiserade störs jag inte av. Vi har inte instrumenten att hitta var de oorganiserade finns, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

Han nämner att flera avdelningar har varit ute på kvällar och helger i år, inte bara på kontorstid.
– Vi har haft en tendens att ha uppsökeri klockan 10-16, medan butikerna är öppna 8-22. En större andel av de oorganiserade jobbar då.
Vanliga kommentarer som kommit in från uppsökare har ändå varit att inte så många oorganiserade har jobbat under denna ökenmånad för handeln. Att extrapersonalen, som är de som ofta inte är med i facket, inte jobbar den här tiden på året. De kommer in när det blir mer att göra.

Trots att Lars-Anders Häggström är nöjd med resultatet säger han att det finns anledning att fundera över hur aktiviteter som man kört i 13 år, som man gjort med vecka sex, ska se ut framöver.
– Vi måste finnas ute på arbetsplatser i högre grad än idag. Jag skulle vilja att vi hade vecka sex alla veckor.
Han pratar om att man måste prova nya metoder, och Handels storstadssatsning är en del i det. Enligt planerna skulle den dra igång i mars, men den blir framskjuten till tidigast i sommar. Lars Jönsson, ansvarig för storstadsprojektet:
– Det ska vara hundra procent fokus på att värva medlemmar och på att använda nya metoder. Tanken är att hitta en modell för medlemsvärvning som fungerar idag, inte att göra det man alltid har gjort.

Siffror över vecka sex:
Antal besökta arbetsplatser: 7985
Antal kontaktade oorganiserade: 6067
Inkomna intresseanmälningar (=nya medlemmar): 391
Antal förtroendevalda uppsökare: 859
Antal anställda uppsökare (till exempel ombudsmän och verksamhetsassistenter): 404

Under vecka sex 2007 värvades 414 medlemmar, 2006 439 medlemmar.

Läs mer om storstadssatsningen: