Den 29 oktober förra året hade Unga Örnars förbundsstyrelse krismöte. Det var inte första gången som de nåddes av beskedet om minskade bidrag från LO – för två år sedan fick halva personalstyrkan gå.
– Vi var dystra och uppgivna när meddelandet kom igen. Men samtidigt fanns en revanschlust. Det var vinna eller försvinna, säger Unga Örnars förbundssekreterare Sara Heelge-Vikmång som sitter bland kontorets ännu ouppackade flyttkartonger.

Flytten ut från Stockholms innerstad till Västberga industriområde har gjort sitt för sparandet. Men stödet till de lokala verksamheterna måste också minska.
– Det blir mer hjälp till självhjälp. Vi kan inte ge ekonomiskt bidrag eller ordna utbildningar i samma utsträckning som förr, säger Sara Heelge-Vikmång.

En person på förbundskansliet har fått gå. Hennes arbetsuppgifter lades ut eftersom det enligt förbundsstyrelsen blev både billigare och effektivare. Och två personer har valt att sluta sedan Sara Heelge-Vikmång lämnat besked om ytterligare besparingar. Meningen är att de ska var fem personer på kansliet, fast till skillnad från tidigare ska de nu fokusera på opinionsbildning.
– Ett växande Unga Örnar är enda sättet att trygga föreningen och det är viktigt att inte bara Svensk Näringslivs idéer når unga. Vi måste föra våra värderingar vidare via de unga. Visst är det synd att LO inte längre prioriterar arbetarrörelsens barn. Men vi ger oss inte, säger Sara Heelge-Vikmång.

Om Unga Örnar
Unga Örnar har runt 85 anställda varav drygt hälften är fritidsledare och föreningen har 17 000 medlemmar, varav 10 300 är i åldrarna 7 till 25 år.
Unga Örnar finansieras dels av statliga bidrag från exempelvis Ungdomsstyrelsen, dels från Unga Örnars vänner, där LO ingår och tidigare har stått för 65 procent av denna grupps pengar. 2010 står LO för 45 procent förutsatt att de andras bidrag är desamma som idag.
2008 minskar LO sitt bidrag med 800 000 kronor.
2010 minskar LO sitt bidrag med 500 000 kronor.