– Om satsningarna sedan sker i särskilda kvinnopotter eller i annan form är det idag för tidigt att ta ställning till. För närvarande finns det inte några andra förslag, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Svenskt Näringsliv ville stoppa Handels krav på en jämställdhetspott i avtalsrörelsen 2007. Potten innebar att kvinnodominerade branscher fick mer än mansdominerade. Men Svensk Handel gick emot Svenskt Näringsliv och träffade i slutet av mars förra året avtal med Handels. Handels blev därmed först ut med att tillämpa LOs jämställdhetspott som skulle motverka de låga lönerna i kvinnodominerande branscher. Och nu visar Handels delrapport ”Ett år med jämställdhetspotten” att satsningen gett resultat. Inom den privata detaljhandeln är skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner idag den lägsta någonsin, kvinnor har 95 procent av mäns löner. Och det utan att – som Svenskt Näringsliv oroade sig för – vara inflationshöjande.
– Svenskt Näringsliv påstår saker utan att ha grund för det. Den totala löneökningen låg på mellan 3,5 och 4 procent och det är under den nivå som löneökningarna skulle kunna driva inflationen uppåt, säger Stefan Carlén förbundsekonom på Handels och författare till rapporten.

Inför avtalsrörelsen beräknade Konjunkturinstitutet att ett samhällsekonomiskt ansvar från parternas sida är att arbetskostnaden inte ökar mer än i genomsnitt 4,5 procent per år under perioden 2007 till och med 2009. Enligt Handels rapport blev löneökningarna i den privata detaljhandeln under förra året 4 procent. Kvinnors genomsnittliga månadslön höjdes med 277 kronor mer än mäns genomsnittliga månadslön. Men män tjänar fortfarande i genomsnitt 5, 79 kronor mer i timmen än kvinnor.

Undersökningen baseras på partgemensam lönestatistik för den privata detaljhandeln.

Läs rapporten ”Ett år med jämställdhetspotten”