De anställda vill ha 100 procents OB efter klockan 12 på lördagar, och 70 procent före klockan tolv. I torsdags i förra veckan överlämnades en proteslista om ersättningsnivåerna till arbetsgivaren med 300 namnunderskrifter, med krav på ett offentligt svar inom en vecka, senast torsdagen den 13 mars.
– Vi har just haft vårt största medlemsmöte någonsin, med över 300 deltagare, säger klubbordförande Daniel Björklund till Handelsnytt.
På lördag, den 15 är mars ett extrainsatt medlemsmöte anordnat i jättelika Aros kongress center i Västerås, då arbetstidsavtalet, ackordet och protestlistan ska diskuteras.
– Vi har 540 medlemmar på lagret och alla som vill komma ska få plats.

Konflikten har sin grund i en förhandling som arbetsgivaren och Handels lokala klubb på lagret i Hacksta påbörjade i slutet av förra året. Behovet av leveranser till butik på lördagar ökade. Arbetsgivaren krävde därför schemalagt arbete på lördagar och erbjöd de anställda ersättning i form av en individuell och en generell höjning av lönen.
Fackklubben ansåg dock inte att avtalet kunde gälla schemalagt lördagsarbete utan bara kvällsarbete på vardagar. Den 100 procentiga OB-ersättning som tidigare hade utgått vid lördagsarbete ville man ha kvar.
– Eftersom vi inte har kunnat enas om hur en prislista för förskjuten tid, skiftgång och lördagsarbete ska se ut så har vi nu rensat alla avtal och alla lokala överenskommelser är uppsagda från vår sida, säger Daniel Björklund.
Det innebär att det för närvarande är kollektivavtalets lägre ersättningsnivåer och skiftgång som gäller. Ungefär hälften av styrkan jobbar var fjärde lördag.
Stämningen på centrallagret i Hacksta är upprorisk, enligt klubbordförande.
– De anställda visar nu sitt missnöje genom att inte arbeta snabbare än vad som absolut krävs. Det råder fredsplikt, men på något sätt vill de markera sitt missnöje. Ica tjänar mer än någonsin och då sticker det i ögonen på de anställda när man försöker spara på personalutgifter, menar Daniel Björklund.