Numera påverkas a-kasseavgiften av hur hög arbetslöshet det är bland medlemmarna. Hög arbetslöshet lika med hög avgift och tvärtom. Från 1 juli införs en ny avgift som än mer kommer påverkas av arbetslösheten.
– Arbetslösheten i branschen ska speglas i avgiften. Det slår snett när vissa kan byta kassa och få en lägre avgift utan att deras arbetslöshetsrisk minskat. Och att folk byter kassa slår sönder solidariteten mellan kassorna. Man konkurrerar och snor medlemmar av varandra, säger Birgitta Lanér, ordförande i Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO.

Akademikernas a-kassa, AEA, har bland de lägsta avgifterna, 150 kronor i månaden från 1 maj.
– Vi har inte sänkt avgiften i rekryteringssyfte, men det är klart vi blir glada om det attraherar, säger kassaföreståndare Katarina Bengtson Ekström.
Det är vanligast att ens arbete avgör vilken a-kassa man får tillhöra. Men i AEA får man vara med om man är medlem i ett Saco-förbund eller Vårdförbundet, eller om man har en akademisk examen eller minst 120 akademiska poäng vilket motsvarar 180 högskolepoäng i det nya systemet. Utbildning styr, inte yrke. Så om man jobbar inom till exempel handeln får man vara med i AEA om man uppfyller utbildningskravet. Och är man fortfarande medlem i Handels, men i en annan a-kassa har man fortfarande Handels inkomstförsäkring, som kompletterar a-kassersättningen.

Den nya a-kasseavgiften syftar till att stärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som inte leder till arbetslöshet, enligt regeringen. Men låter man medlemmar vara med i AEA och jobba inom Handels avtalsområden faller väl den tanken?
– Man kommer längre från den tanken eftersom våra medlemsförbund inte är part i deras avtalsrörelser. Kopplingen är ju tänkt så att a-kassan ihop med facket ska värna den arbetsmarknadssektor man finns i. Tar man inte ansvar för sina kollektivavtal missgynnas medlemmarna i den egna kassan med högre avgifter, säger Katarina Bengtson Ekström.
Men att införa yrkeskrav som inträdeskrav finns det inga diskussioner kring, enligt henne.
AEA har liksom övriga a-kassor minskat i medlemstal, men har ett mindre tapp än andra, många går med. Men Katarina Bengtson Ekström säger att övergångarna från andra kassor är i minoritet. AEA kan inte se från vilka a-kassor de kommer.

Fredrik Östbom, politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, tycker inte att en del byter till en annan a-kassa än den egna branschens motverkar den önskade effekten om att varje bransch ska bära sin egen arbetslöshet.
– Jag ser inte det som ett jättestort problem, ser inte en stor överströmning. Grundtanken är att öka försäkringsmässigheten. Att varje medlem är med och betalar vad arbetslösheten kostar. Visst, det kanske inte är den perfekta modellen, men det är så nära vi kan komma en ökad försäkringsmässighet.
Han säger att modellen dels ska få a-kassorna att hålla nere felaktiga utbetalningar, dels få fack och arbetstagare att hålla nere lönekraven vilket i sin tur ska ge låg arbetslöshet och avgift i branschens a-kassa. På frågan om den idén inte faller då en som jobbar inom Handels avtalsområden, men är med i AEA, som främst har SACO-förbund som medlemsförbund vilka inte sätter Handels lönekrav, återkommer han till att det inte är en perfekt modell.
– Det finns brister med den. Men det är så vi har lagt fram den. Vi står fast vid den.

Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson tycker att det är fel att konkurrera med avgiften eftersom varken a-kassan eller medlemmarna kan påverka arbetslösheten. Och när man är med i en annan a-kassa än branschens äventyrar det kassans koppling till verksamhetsområde.
– Handels a-kassa har kunskap om branschen och kollektivavtalen. Och vi samarbetar med facket, Handels. Det är till exempel inte alltid lätt att få ett arbetsgivarintyg. Vi kan ta hjälp av ombudsmän och se till att de kommer in.
Om många i Handels a-kassa byter till en annan får färre får dela på kostnaderna.
– Det blir högre avgift för dem som är kvar, säger Harald Petersson.
Sedan årsskiftet 06/07 har 21 500 medlemmar gått ur Handels a-kassa. Nära 15 800 av dem har bytt till någon av de andra 35 kassorna som finns.