För att få bonus måste butikens årsresultat överträffa den årsprognos som Konsum Nord tagit fram tillsammans med butikschefen – och de anställda måste sälja för en viss summa, hålla nere på antal övertidstimmar och butikens svinn. Kraven är tuffa. I år får endast anställda i cirka 15 av 85 butiker bonus. Beloppet är på 11 000 till 17 000 kronor per anställd och år, beroende på hur mycket butiken överträffar prognosen.

På Coop Konsum i Åre såg medarbetarna fram emot bonusen som skulle ha betalats ut i dagarna. Men så blir det inte. Yttre omständigheter har dragit ner butikens årsresultat.
– Vi kämpade verkligen och vi uppfyllde alla de krav som var ställda på oss, säger Mladena Kesic anställd på butiken och styrelseledamot på Handels avdelning i Sundsvall.
Den förklaring som hon fått är att Konsum Nords ingång i Coop Sveriges inköp och logistikbolag, Cilab, drog ner butikens årsresultat. I och med det levde inte butiken upp till Konsum Nords årsprognos – trots att de anställda uppfyllt sin del.
Ronnie Torestad, som är butikschef i Åre, säger att inträdet i Cilab är en av orsakerna men att det kan finnas fler.
– Jag har hela tiden talat om att vi var nära målet, men vi föll på mållinjen, säger han.

Urban Dahlgren, facklig samordnare på Konsum Nord, är kritisk till premiesystemet just eftersom yttre omständigheter, som inträdet i Cilab, kan göra att anställda som uppfyller kraven ställda på dem ändå inte får någon bonus.
– Vi vill ha ett lättförståeligt system. Har de anställda gjort sitt ska de få en premie. Men det svar vi får från Konsum Nord är ” take it or leave it”, säger han.
Men eftersom premiesystemet inte är en förhandlingsfråga kan facket endast påtala vad de anser är brister. Och Konsum Nord tycker att premiesystemets utformning är rimlig.
– Utan ett bra ekonomiskt resultat finns det inget att fördela premier ifrån och yttre omständigheter kan slå åt båda hållen. Det kan bli positivare för butiken eller innebära ett negativt resultat. De krav som ställs är att det i första hand ska finnas ett ekonomiskt resultat som är sådant att det skapar den ”vinna-vinna-situation”, för medarbetare och företag, som eftersträvas, säger Konsum Nords informationschef Kjell Edlundh.

Istället för pengar hänger nu en ny lapp om bonus på Årebutikens anslagstavla. Där står det: ”Bonus 2008. Vi ska sälja för cirka 160 000 kronor per dag. Inte använda några extra timmar. Ha högmarginalvaror i alla spottar. Snygga exponeringar. Good Luck!!”. Den som läser premieavtalet ser att det räcker inte med att sälja mer eller hålla nere svinnet och övertidstimmarna– även butikens sammanlagda ekonomi måste överträffa Konsum Nords prognos.

Konsum Nord är en ekonomisk förening som äger fem stormarknader (Coop Forum) och 80 Konsumbutiker (till exempel Coop Extra, Coop Konsum och Konsum Närköp) i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.