E-handel för privatpersoner på Coop Extra i Västerås lanserades förra hösten. Varorna beställs på nätet, plockas i butiken och kunden hämtar själv färdigplockade och betalda matkassar i butiken. Den nya tjänsten har inte marknadsförs utan har fått smyga igång försiktigt, berättar Anders Ahl som är säljledare och ansvarig för det praktiska arbetet med e-handeln i butiken.
– Kunderna har strömmat till i lagom takt utan någon egentlig marknadsföring. Det gör att vi har fått möjlighet att känna oss fram och köra in systemet, både när det gäller datasystemet och servicen mot kunderna, men också med rutiner för personalen som plockar, säger han. Allt som allt har 300 kunder registrerat sig hittills.
Förutom privatpersoner är det fem dagis och andra verksamheter inom kommunen samt ett antal privata företag som e-handlar. I dagsläget har butiken som mest 20 e-handlare per dag men har kapacitet för det dubbla, säger butikschef Erik Strand. Ett tiotal anställda inhyrda från Samhall plockar varor i butiken under förmiddagarna från tisdag till fredag varje vecka. De sköter plockningen själva och har en egen arbetsledare. Efter plockningen registreras varorna i en kassa som under förmiddagarna avsätts särskilt för e-handel.
– Vi scannar koderna direkt från ordern. Det är bara viktvaror, som frukt och grönt, som lyftes ur kassarna och scannas separat, säger Anders Ahl, som tycker att systemet är smidigt. Även betalningen sker direkt via nätet. De färdigplockade varorna till privatpersoner ställs sedan i ett rum intill förbutiken där det finns en kyl- och frysutrymme. Varor till kommun och företag körs ut av Samhalls personal. Robert Frygevik, är en av de butiksanställda som jobbar i förbutiken och lämnar ut varorna till kunderna. Han tycker att det kan bli stressigt ibland då e-handelskunderna kommer under fredagseftermiddagarna. Nätkunderna ska prioriteras men får ibland köa tillsammans med kunder som ska lämna in tips köpa tobak, hämta ut biljetter eller beställa tårtor.
Personalen i förbutiken arbetar i regel ensamma men ska ha möjlighet att ringa in personal från kassorna eller från golvet. Den som har jourtelefonen kan snabbt vara på plats och expediera e-handelskunderna. – Femton personer i kassan har dessutom fått utbildning i förbutikens rutiner för att kunna hoppa in och hjälpa till, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna utöka e-handeln på sikt, säger Erik Strand. Blir det mer än 40 till 50 e-handelskunder per dag då blir utrymmet vid förbutiken för litet. Och då kommer heller inte personalen i förbutiken att räcka till.
– Då måste vi organisera om utlämningen och ta in personal. Vi har folk som vill gå upp i timmar och om det inte räcker får vi nyanställa.