– Vi har fått rätt till hälften, kan man säga. Det känns bra att IAF får tillbaka frågan och måste ta ställning, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.
– Sen har vi ju inte fått frågan prövad i sak än, det återstår ju.
A-kassan har överklagat regeringens beslut att den förhöjda finansieringsavgiften om 251 kronor per medlem ska betalas in till staten även om medlemmen inte själv har betalat avgiften till A-kassan. Det strider mot lagen, menar Handels a-kassa, som inte vill använda betalande medlemmars pengar för att täcka upp för en skuld som gäller icke-medlemmar. I så fall går ju pengar som ska gå till arbetslösa åt till att betala in en skuld till staten, vilket inte ska vara meningen enligt lagen.
Kruxet är att en medlem i A-kassan blir utesluten först efter att ha låtit bli att betala medlemsavgiften i tre månader, men ändå räknas som medlem under dessa månader. Och då vill staten alltså ha in den extra finansieringsavgiften för dessa månader, även om medlemmen själv inte betalat avgiften till a-kassan. Och a-kassan får inte heller använda inkassobolag för att driva in pengarna, har IAF tidigare beslutat. Om a-kassan själv ska driva in avgifter från dem som blir uteslutna för att de låter bli att betala kommer en stor del av administrationen gå ut på det, hävdar a-kassan.
Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som kräver in pengarna åt staten. Handels a-kassa har tidigare försökt få IAF att ompröva beslutet, med motiveringen att det skulle strida mot lagen att ta pengar från betalande medlemmar för att betala den förhöjda finansieringsavgiften för icke-medlemmar. Då har IAF svarat att man inte kan göra en omprövning, eftersom det inte är fråga om ett beslut. Därför har a-kassan vänt sig till länsrätten. Nu har alltså länsrätten hänvisat frågan tillbaka till IAF, som visst göra en omprövning och ta ställning till om det är rätt eller inte att kräva in pengar för före detta medlemmar.
Handels vill också få tillbaka de pengar man redan har betalat in till staten för uteslutna medlemmar, vilket rör sig om mellan tre och fem miljoner kronor.