– Vi var inställda på att det skulle bli varsel för vi visste att vi var övertaliga. Det här var en mer smaklig väg. Vi är så nöjda vi kan bli vid en neddragning, det är alltid jobbigt även om det är ett bra avtal, säger Lisa Kalström, handläggare och handelsklubbens ordförande på Kommunals a-kassa i Visby, som också varit med i förhandlingarna om avtalet.
Färre medlemmar, nya a-kasseregler som innebär mindre arbetsuppgifter, och färre som får a-kasseersättning. Det innebär att det blir arbetsbrist för de anställda inom Kommunals a-kassa. Runt 45 tjänster ska successivt bort till 1 september 2009, främst handläggare. Var i landet spelar ingen roll eftersom man kan omfördela ärendena mellan kontoren.
Inga kontor stängs och inga uppsägningar är aktuella i nuläget. Istället har Kommunal och Handels enats om ett omställningsavtal för personalen. Den som vill gå i pension blir arbetsbefriad med bibehållen lön ett år innan tjänstepensionen. Den som inte har pensionsåldern inne kan få erbjudandet att säga upp sig och få en årslön i avgångsvederlag. Man kan också få sluta, få en årslön och delta i Arbetslivsresurs omställningsprogram i högst sex månader vilket innebär bland annat samtal och hjälp med praktikplatser. Om man får jobb betalas ändå lön ut från Kommunal, dock inte i samband med studiestöd.
– Vi satsar 15-20 miljoner kronor på det här eftersom vi inte vill säga upp folk, vi vill hjälpa folk vidare. Vi är Kommunals a-kassa, har fackliga värderingar och god ekonomi, säger Kommunals a-kasseföreståndare Anita Lundberg.
Det är frivilligt för de anställda att anta erbjudandena, och Anita Lundberg tror att det blir flest pensionärer som kommer göra det. Men det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som får erbjudandena efter medarbetarsamtal på alla kontor.
– Det viktiga är att det inte blir godtyckligt. Det får vi hålla koll på, säger klubbordförande Lisa Kalström.
Om inte tillräckligt många nappar på erbjudandena kan det innebära uppsägningar efter september 2009.
– Vi hoppas att så många som möjligt tar erbjudandena, annars kan vi hamna i en situation då vi måste varsla folk, säger kassaföreståndare Anita Lundberg.