– Hoppet föds i handling. Eftersom vi sa ifrån ska vi nu jobba mot 90 procent. Den dröm och vision som vi nu skapat för de arbetslösa som regeringen sparkar på fast de ligger Solidaritet. Solidaritet. Solidaritet. Nu kan de resa sig, sa Ulf Bäcker, kongressombud från Handels i Gävle.
Det var igår förmiddag som redaktionskommittén fick i uppgift att jämka samman kongressens motstridiga beslut. Under gårdagens förmiddag röstade kongressen mot styrelsen och sa ja till Handels och Hotell- och restaurangfackets krav på en höjning av arbetslöshetsersättningen till 90 procent av inkomsten, trots att kongressen tidigare hade sagt ja till LO-styrelsens förslag om en ersättningsnivå på 80 procent.
I går kväll kom redaktionskommitténs förslag: det långsiktiga målet för ersättningsnivåerna är 90 procent, men i ett första steg ska de höjas till 80 procent under hela arbetslöshetsperioden. Även taket måste höjas så att en bred majoritet omfattas av de höjda nivåerna – och taket måste följa löneutvecklingen. Kort därefter godtogs detta av kongressen.
– Jag känner en otrolig stolthet. Vi tror gott om människor. Jag tackar för debatten, sa Dan Gabrielsson, kongressombud Kommunals som varit drivande i att få kongressen att säga ja till Handels och Hotell- och restaurangfackets motion.
Även LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tackade.
– Vilken tur att vi debatterar och byter åsikter. Det här förslaget är mycket bättre.
Förutom att verka för höjt tak och höjda ersättningsnivåer ska LO tillsammans med socialdemokraterna utforma en ny arbetslöshetsförsäkring. Och LO ska verka för att utgifterna för den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen finansieras gemensamt, att skatteavdraget för avgiften till a-kassan återinförs och att medlemskap i a-kassan blir frivilligt. Möjligheterna till en förbundsgemensam a-kassa ska fortsätta att utredas.