– Många har sagt att vi är gammalmodiga och att vi måste anpassa oss till hur arbetsmarknaden ser ut. Det har under kongressen talats om att pröva nya sätt att samverka. Vi uttrycker en sådan vilja. Låt oss våga utreda, sa Maria Bosdotter, från Handels förbundsstyrelse.

Bakgrunden till förslaget är att en inhyrd person idag kan arbete på tre avtalsområden, med varsitt fackförbund, vilket gör det svårt att etablera någon fortlöpande facklig verksamhet. Den anställda får då inte den hjälp och det stöd han eller hon behöver. För att råda bot på detta vill Handels i Stockholm, tillsammans med elva andra förbundsavdelningar, att LO:s bemanningsgrupp ska utreda formerna för och finansieringen av ett system med regionala fackliga företrädare som arbete med bemanningsbranschen och att ett pilotprojekt inleds.

Men det ville inte LO:s styrelse. De ansåg att verktygen finns redan idag, det gäller bara att använda dem.
– Vi är överens om problembeskrivningen, men det är när det kommer till att inrätta ett nytt fackligt uppdrag som det kör ihop sig och ett samarbete kan redan idag ske genom fullmakt, sa Håkan Löfgren som var föredragande.

Bjarne Iscasson ombud från Seko som var ett av de förbunden som lagt förslaget höll inte med.
– Tolv förbundsavdelningar skulle inte ha föreslagit ett pilotprojekt om allt var frid och fröjd. Det måste hända någonting nu.

Till slut gick kongressen mot styrelsen och röstade för att LO:s bemanningsgrupp ska utreda formerna för och finansieringen av ett system med regionala fackliga företrädare som arbetar med bemanningsbranschen och att ett pilotprojekt för detta prövas.

Sedan år 2000 finns det ett bemanningsavtal som gäller för alla LO-förbund. Förbunden har kommit överens om att ett förbund ska vara part på varje bemanningsföretag, vilket förbund bestäms utifrån företagets huvudsysselsättning. Men förbunden kan alltid ge fullmakt åt andra förbund så att de kan förhandla istället. Den som ska söka medlemskap ska enligt bemanningsavtalet göra det antingen i det förbund som är ansvarigt på bemanningsföretaget eller det förbund som organiserar medlemmar på den arbetsplatsen.