Post- och telestyrelsen har gett Ica-banken och Kuponginlösen i uppdrag att stå för tjänster som betalning av räkningar och uttag av kontanter eftersom Svensk kassaservice läggs ner.
Ica-banken och Kuponginlösen blir operatörerna bakom själva systemet som ska erbjuda tjänsterna i bland annat butiker och mackar på de 15 orterna Karesuando, Kainulasjärvi, Kangos, Övre Soppero, Skaulo, Ljungdalen, Klövsjö, Nämdö, Sandhamn, Skälvik, Ingmarsö, Fredriksberg, Särna, Lesjöfors och Vittangi. Avtalen med butikerna är inte skriva än, men det kommer att bli till exempel Ica, Coop, Nära dej och Preem, berättar Jörgen Wennberg, Ica-bankens vd.
– Det är en besvikelse att det blev så få Ica-butiker, de i glesbygden hade behövt det här.

Det är butikspersonalen som ska utföra tjänsterna och Ica-banken och Kuponginlösen ansvarar för utbildningen. Ica-banken och Kuponginlösen kommer att bistå med en ”separat enhet”. Den tar runt 1,5 kvadratmeter i utrymme, och var den ska placeras kan bli olika från butik till butik, mack till mack.
– Det är inte pansarglas vi pratar om. Enheten består av en persondator med kassa, läsare för avier och kontantuttag, betalterminal och slutet kassasystem, säger Jörgen Wennberg.
Några mer säkerhetsåtgärder än slutet kassasystem tänker han sig inte.
– Att de nya tjänsterna skulle driva in mer kontanter tror jag inte en sekund på, säger han och syftar på ökad kortanvändning.
Dessutom har användandet av Svensk kassaservices tjänster minskat. 1-2 procent av befolkningen använder Svensk kassaservice för att betala räkningar och ta ut pengar.
– Och vi har slutet kassasystem. Idag har de här butikerna vanlig kassalåda, de kommer att få högre säkerhet, säger Jörgen Wennberg.

Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren tror däremot att kontanterna kommer att öka, men om säkerheten är god ser han ingen nackdel med att Svensk kassaservice flyttar in i butikerna. Han trodde att antalet butiker som kommer att ta över kassaservicen skulle bli fler, men Handels kommer ändå att ta kontakt med Ica-banken.
– Utifrån det kan vi antingen säga att de har jättebra säkerhetstänk eller att det brister. Bara för att tjänsterna flyttar från Svensk kassaservice till butiker ska det inte bli en lågsäkerhetsprodukt. Men det är skillnad på vilken typ av butik tjänsterna kommer finnas i. Om det är en liten by i Lappland, det ligger också i riskbiten.

Senast i november ska tjänsterna finnas på de 15 butikerna och mackarna. Förutom via dem kommer Ica-banken och Kuponginlösen tillhandahålla tjänsterna via lantbrevbärare i 73 landsbygdsområden. Dessutom tar Nordea över 76 Svensk kassaservicekontor och gör dem till bankkontor, främst i storstadsområdena och längs Norrlandskusten.