De flesta sommarjobbare på Willys i Gävle får deltid för att butiken ska kunna ringa in vid sjukdomar. I sommar har butiken tolv sommarvikarier under veckorna 26-33, plus träning en tid innan. De flesta vikariat är rena kassavikariat på 25-35 timmar i veckan.
– Vi lägger lite mindre tid på vikariaten för att få en buffert, vi vet att det blir sjukdomar och då måste vi ha någon att ringa, säger butikschef Johan Nilsson.
Av butikens 40 anställda har bara tio heltid. När de går på semester tar deltidare som redan jobbar i butiken de flesta av deras scheman. De timmar de släpper har då delats upp på tolv sommarvikariat.
– Heltidstjänsterna är svårare att tillsätta då de ofta är ansvarstjänster. Det gör vi hellre med de som redan finns i butiken, säger Johan Nilsson.

Det var inte svårt att få tag på sommarjobbare. Utan att annonsera fick butiken 100-200 sökande.
– Har man jobbat i butik är det en jättemerit, då hamnar man i urvalskorgen. Men 80 procent har väldigt begränsad erfarenhet. Då får man titta på hur de skriver eller om de har ansvarsuppdrag i till exempel föreningslivet.
Axfood, där Willys ingår, har en policy om att minimiåldern för ensamarbete i kassan ska vara 18 år. Johan Nilsson anställer inga under 18 år alls.
– Vi vill att alla ska kunna kassan för att man till exempel har kassajour, så då utesluter det sig självt. Och vi har direktiv från Axfood att vi under sommaren inte ska ha folk under 18 år. Men visst, någonstans blir du utestängd från arbetsmarknaden.

På Willys Erikslund i Västerås har man bara en enda extrainsatt sommarjobbare. Resten av luckorna täcks av befintlig personal som annars försörjer sig på deltid.
– Det är fem personer som får mer tid under sommaren, många får heltid. Resten av året är de i stort sett anställda på fem timmar i veckan, säger klubbordförande Berit Kristensen.
Så här har det sett ut under somrarna i många år.
– Det är bra. Deltidarna vill ha fler timmar, och det är i första hand de som ska erbjudas, säger Berit Kristensen.