Centrala förhandlingar har påbörjats för Hemköpsbutikerna i Alfta och Delsbo och berör ett 20-tal anställda. Roger Hemming, ombudsman i Borlänge, som har varit med och förhandlat på central nivå är beslutsam:
– Butiksledningen vill skära i timmar för de redan anställda och samtidigt nyanställa. Det kommer vi inte att gå med på.
Han menar att Hemköps försök att skära ner timmar på befintlig personal och samtidigt anställa strider mot anställningslagen.
– En av de anställda som har 30 timmar ska behöva gå ner till 20 timmar samtidigt som en anställd som har 8 timmar ska få gå upp till 20. Det går inte att hålla på så, att ta från den ena och ge till den andra, säger Roger Hemming.

Annette Dalkarls, ombudsman i Gävle håller med:
– Det går inte att först dra ner på timmar för en anställd och sedan öka antalet timmar för någon annan. Då bryter man mot återanställningsrätten.
Hon menar också att det är högst beklagligt rent moraliskt.
– Personalen mår fruktansvärt dåligt. Några har jobbat i 30 år och varit lojal mot företaget. Men nu ska de alltså behöva skära i tid och minska sin försörjning för att Hemköp ska kunna gå med vinst. Det är inte försvarbart, menar hon.
Förslaget från Hemköp är att ungefär 60 timmar per butik ska bantas, enligt Annette Dalkarls
– Vi har haft lokala förhandlingar och inlett de centrala men vi kunde inte komma överens så förhandlingarna är ajournerade till den 2 juli.

Handelsnytt har tidigare rapporterat att alla anställda, utom butiksledningen, på Hemköp i centrala Sundsvall tvingas minska sin arbetstid med upp till 13 timmar i veckan, vilket motsvarar en inkomst på 6000 kronor i månaden.

Läs tidigare artikel