Coop Medmeras samarbete med Löplabbet inleddes trots att Kooperativa Förbundets vd Lars Idermark tidigare sagt till Handelsnytt att ”de företag som arbetar för oss ska ha kollektivavtal – punkt slut.”
– Har KF uttalat det ska vi följa det, säger Lena Grönwall, marknadschef på Coop Medmera.
Diskussioner har inletts, men vad som händer om Löplabbet trots dem inte tecknar kollektivavtal vill hon ”inte spekulera i”.
– Det får tiden utvisa. Det har gått väldigt kort tid, vi måste få en liten chans. Men det är diskussioner vi för, inte förhandlingar, säger Lena Grönwall.
Nu har diskussionerna tagit sommarledigt, och de startar igen till hösten.
Marie Wiksborg, personal- och HR-direktör på Kooperativa Förbundet och Coop Sverige, skriver i ett mejl: ”Efter att Handelsnytt uppmärksammat kollektivavtalsfrågan avseende Löplabbet så går vi nu ut och informerar och påminner internt i KF-koncernens dotterbolag om att alltid ställa frågan om kollektivavtal i upphandlingssituationer eller i samband med att vi ingår partnerskap. Frågan skall vara en naturlig del av den checklista som vi följer i dessa situationer.”

Läs tidigare artikel