Viktoria Höjerslev, 21 år, är en av de som sökt och fått jobb som miljömästare.
– Jag sökte i första hand arbete som butiksanställd, att det fanns möjlighet att bli miljömästare var bara en bonus. Men det är att det är en viktig fråga att sätta sig in i. Och eftersom efterfrågan på ekologiska produkter blir allt större så är det bra att vara så insatt som möjligt, menar hon.
En av de miljöansvariga från KF håller i miljöutbildningen till att börja med. Men efter ett år är det tänkt att miljömästarna kontinuerligt ska kunna utbilda den övriga personalen i butiken, enligt butikschef Patrik Wallin, som tilläggare att de nya miljömästarna kommer att premieras på något sätt eftersom de tar ett större ansvar.
– Hur är ännu inte riktigt klart, men det blir inte påslag på lönen. Det här är ett bra sätt och kliva fram och visa att man vill något, säger han.
Enligt honom har det varit stort intresse för tjänsterna med de nya inriktningarna, som har varit möjlig för alla i butiken att söka.
Coop Forum i Häggvik är den första av Coops butiker i Sverige där all personal får miljöutbildning och tanken är att erfarenheterna från butiken ska ligga till grund för en miljöskola som ska rulla ut på andra Coop-enheter under hösten, enligt Coops informationschef Magnus Frisk.