Spelbongen ingick i ett av Coop-butikens tipsutbud som gör det möjligt för kunderna att köpa andelar i ett större tipssystem. Enligt butiksbiträdet visste hon inte att spelbongen redan fallit ut med vinst då hon köpte en andel. När det hela uppdagades valde Coop att avskeda kvinnan med omedelbar verkan.
Butiksbiträdet, som arbetat i butiken sedan i början av 1980-talet hade nyligen börjat på spelavdelningen tillsammans med två nyanställda. Vid spelutbildningen fick de, enligt kvinnan, inte lära sig hur osålda vinstbongar skulle hanteras.
Butiksbiträdes misstag är inte tillräcklig grund för att hon skulle bli avskedad med omedelbar verkan, ansåg Handels och LO-TCO rättskydd som stämde Coop inför Arbetsdomstolen. Men innan ärendet hann behandlas där hade parterna gjort upp i godo och Handels drog tillbaka stämningen.