Men Jane Larzon, ordförande i Handels avdelning i Trollhättan, tycker att det är fel att de nya reglerna ska behövas.
– Det är a-kassans regler som borde ändras, säger hon.

Som Handelsnytt berättat om tidigare riskerar de som har förtroendeuppdrag för Handels att få en lägre ersättning från a-kassan än vad de räknat med, om de skulle bli arbetslösa. Ett problem för möjligheten att rekrytera fackligt förtroendevalda, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström då.

Som reglerna ser ut idag kan den arbetslöse oftast inte räkna in några timmar i veckan som uppsökare eller centrumsamordnare i sin a-kasseersättning. Inte heller avdelningarnas ordförande, som ofta avstår från en stor del av sitt ordinarie arbete för de fackliga uppdraget, sitter säkert. Det var efter regeringsskiftet som reglerna ändrades så att det bara är den faktiskt arbetade tiden som får räknas in.

Så nu har Handels efter en längre tids utredande bestämt att det förslag till åtgärder som presenterades i vintras (nr 1/08)ska gälla. De valda ska informeras om hur reglerna ser ut och om de risker som finns vid arbetslöshet särskilt om uppdraget tar mycket tid. De som har kortare uppdrag ska anställas under den tiden. För ordförande i avdelningarna finns två alternativ, antingen kan de visstidsanställas vid varje möte eller för hela mandatperioden.

Jane Larzon, ordförande i avdelningen i Trollhättan, tycker det är viktigt att hålla fast vid att man är vald till ett fackligt uppdrag, även om både a-kassa och löneutveckling kan påverkas negativt.
–Jag tror inte att anställning är bättre, det bästa vore om a-kassan kunde ändra reglerna så att man kan räkna in den fackliga tiden.

I Handels nya regler sägs också att om tiden för det fackliga uppdraget omfattar halvtid eller mer ska årsarvode utgå. Då ska den förtroendevalde inte anställas. Tidigare domar visar att uppdrag som tar så mycket tid oftast kan räknas som a-kassegrundande. Inte heller när den förtroendevalde får lön från sin vanliga arbetsgivare enligt förtroendemannalagen ska han eller hon anställas.