Handels och Ica har träffats flera gånger under hösten för att försöka enas om ett företagsavtal. Det är tänkt att reglera arbetstider och ersättningar för Icas samtliga nio lager i Sverige i tillägg till det centrala partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel. Både Handels ombudsman Mikael Segel och Icas förhandlingschef Hans Langré har beskrivit diskussionerna som konstruktiva. De utdragna förhandlingarna visar dock att parterna har en hård nöt att knäcka. Fredagens möte blev inte heller det sista.

– Det bestod mest av interna överläggningar där vi som förhandlar för Handels sinsemellan diskuterade hur man ska gå vidare efter att alla klubbar fått säga sitt i en telefonkonferens i går, säger Jarand Thomassen, klubbordförande på lagret i Helsingborg och medlem i förhandlingsdelegationen.
Nästa förhandlingsdag bestämdes till den 11 november.
Icas förhandlingschef Hans Langré har hälsat genom Icas pressekreterare att han inte vill kommentera Icas inställning så länge förhandlingarna pågår.

Inge Comstedt som är Handels klubbordförande på lagret i Umeå pekar på att utvecklingen inom lagerverksamheten gör det angeläget att få till ett nytt lageravtal.
– När jag började för 15 år sedan jobbade vi i stort sett dagtid. Nu vill Ica ha drift nästan dygnet runt. Det är vi inte motståndare till om vi bara får bra ersättning för det. Men som det är nu ligger vi långt efter industrin i löner och ersättningar. Det är inte rimligt, säger Inge Comstedt.
Läs tidigare artiklar om Icas lageravtal i rutan till höger på Handelsnytts hemsida.