Än en gång har LO:s styrelse fått avgöra vilket fackförbund som ska ha rätt att teckna kollektivavtal och organisera medlemmar på en lagerarbetsplats. Den här gången gäller det Intersports centrallager i Jönköping med cirka 40 anställda. I december 2007 tog logistikföretaget DHL över driften av lagret. DHL ville teckna kollektivavtal med Transport som var villigt att skriva på. Detta motsatte sig Handels med argumentet att verksamheten inte hade ändrats, och därför skulle partihandelsavtalet fortsätta att gälla. Tvisten mellan fackförbunden drogs hela vägen till LO:s styrelse som förra veckan fällde avgörandet: Handels får ha kvar rätten att organisera medlemmar och teckna kollektivavtal på arbetsplatsen.

– Skönt. Vi trivs i Handels och vårt avtal är bättre än Transports, bland annat när det gäller ob och övertid, säger Jörgen Lätt som är Handels klubbordförande på lagret i Jönköping.
Han har dock viss förståelse för att DHL som driver flera andra terminaler i området helst hade velat ha Transports terminalavtal även på Intersportlagret.
– Med Handels avtal kan de inte skicka runt oss på andra terminaler. För att kringgå den täta knytningen till Intersport skickade de hit några motorgräsklippare som bara stod här, medan våra löpband flyttades någon annanstans. Men det är återställt nu.

Våren 2007 avgjorde LO-styrelsen fyra gränstvister om lagerarbetsplatser. Förhoppningen var att gränslinjerna mellan Handels och Transport skulle bli så tydliga att man kunde undvika tvister i framtiden. Men så har det inte blivit.
– Inget av förbunden gillar besluten från 2007. De baserar avtalsrätten på vilka kunder terminalerna har. Om kundsammansättningen ändras kan de anställda tvingas byta fack och avtal, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels med ansvar för lagerfrågor.
LO:s styrelse är uppenbarligen inte heller nöjd med gränsdragningsproblemen. Samtidigt som styrelsen avgjorde tvisten gav man LO:s organisationsutredning i uppdrag att så snart som möjligt se över utvecklingen i logistikbranschen. Organisationsutredningen ska vara klar till nästa LO-kongress 2012, men logistikfrågan ska förhoppningsvis vara löst långt före det, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh som i övrigt inte vill kommentera gränstvisterna mellan Handels och Transport.

LO:s förra organisationsutredning från 2004 föreslog att Transport och Handels skulle gå samman för att undvika de svåra gränstvisterna, men så har det inte blivit. Mikael Segel tror att frågan om sammanslagning kan komma att bli aktuell igen. Jörgen Lätt är försiktigt positiv till tanken.
– Jag har inte funderat i de banorna, men det kanske vore en bra lösning för att bli större och starkare, säger han.