1 januari 2009 sänker Handels a-kassa avgiften till 285 kronor i månaden för dem som också är medlemmar i fackförbundet Handels. För dem som bara är med i a-kassan blir avgiften 307 kronor.
– Vi har det utrymmet just nu, men blir det en dramatisk ökning av arbetslösheten har vi en beredskap att höja avgiften, säger Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, måste godkänna den nya avgiften, men brukar följa a-kassans förslag.
A-kasseavgiften består av två delar. Dels av en arbetslöshetsavgift till staten som påverkas av hur mycket arbetslöshetsersättning som betalas ut till a-kassans medlemmar. Dels av en medlemsavgift till a-kassan. Det är arbetslöshetsavgiften som sänks till 190 kronor så totalen blir 285 eller 307 kronor.
Harald Petersson tror att den nya avgiften kommer att gälla i ett halvår. Då, från juli 2009, har regeringen föreslagit att arbetslöshetsavgiften ska sänkas med 50 kronor i månaden för arbetande medlemmar, oavsett vad a-kassorna beslutar i nuläget.