– Det fanns ett behov att göra om försäkringarna och göra dem mer lättförståliga, säger Jan Ödmark, försäkringsansvarig på Handels.

Den nya olycksfallsförsäkringen, Medlemsolycksfall – Fritid, MOF, börjar gälla den första januari 2009. Bland annat höjs maxbeloppet för mindre skador, till exempel om ett finger skadas, från 2 000 kronor till 5 000 kronor. Och ersättningen för den som behöver stanna på sjukhus över natten höjs med 20 kronor till 200 kronor per natt.

Även grunderna för rätt till ersättning för rehabilitering ändras. MOF blir en renodlad olycksfallsförsäkring och ersättningen för rehabilitering vid sjukdom tas bort. Däremot är rehabilitering på grund av skada från olycka kvar. Själva ersättningen ändras också. Tidigare gavs ett visst belopp för rehabilitering som bara kunde tas ut en gång om året och max tre gånger. Nu ges pengarna direkt. Dessutom var rehabiliteringen tidigare tvungen att vara landstingsansluten. Nu ges ersättning för den vård läkaren ordinerat oavsett om den är ansluten till landstinget eller inte.

Den som blir överfallen, rånad, hotad eller råkar ut för ett traumatiskt olycksfall och behöver gå till psykolog får även tio behandlingar genom den nya olycksfallsförsäkringen. De som jobbar på en arbetsplats med detaljhandelsavtalet har även en liknande försäkring via sitt kollektivavtal.

Inför ändringarna i medlemsförsäkringen diskuterade förbundet och Handels avdelningar två alternativ. Valet stod mellan antingen en ny olycksfallsförsäkrig eller en barngrupplivförsäkring samt en kompletterande tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Det sistnämnda innebär att även de som jobbar på arbetsställen utan kollektivavtal eller är arbetslösa omfattas av en livförsäkring. Man enades om att välja alternativet med en ny olycksfallsförsäkring, MOF.

Handels långsiktiga mål är att följa det försäkringspaket som LO tagit fram, det så kallade LO-paketet, som enligt ett gemensamt beslut så småningom ska gälla alla LO-förbund. Men enligt Handels förbundsstyrelse var detta omöjligt nu eftersom det skulle betyda en höjning av medlemsavgiften. Försäkringarna kommer ändå att bli dyrare för Handels, eftersom Folksam ändrar sättet för hur förbunden betalar för försäkringarna. Tidigare baserades avgiften på hur stor risken var att medlemsgruppen skulle råka ut för ett olycksfall. Nu ska alla LO-förbund betala lika mycket. För Handels del blir det en ökad kostnad.
– Men medlemmarna kommer inte att märka någon skillnad, deras medlemsavgift höjs inte på grund av detta, säger Gustaf Holmlund, förbundssekreterare på Handels.