Löneutvecklingssystemet på studieförbundet ABF har funnits i tio år och ändrades 2004. I avtalsrörelsen 2007 kom facket och arbetsgivaren överens om att se över det igen. Alla drygt 600 Handelsmedlemmar som har ABF:s medarbetaravtal, det vill säga administrativ personal, har fått chans att svara på en enkät.

De 151 svar som kommit in ger en splittrad bild. Drygt en tredjedel av de svarande tycker att systemet är dåligt eller mycket dåligt, medan knappt en tredjedel tycker att det är bra och 35 procent tycker varken eller. De som vill förändra bedömningskriterierna är ungefär lika många som de som vill bevara dem.
En stor grupp tycker dock att kriterierna behöver anpassas till ABF:s verksamhet så att den värdering som görs bättre fångar in de anställas arbetsuppgifter.

Arbetsinnehållet har ändrats på senare år, påpekar Lotta Sjöholm på ABF i Göteborg, facklig representant i gruppen som ser över lönesystemet.
– Förr var jobbet ofta inriktat på en viss uppgift, till exempel cirkeladministration eller ekonomi. Men de krympande resurserna har gjort att de flesta i dag jobbar med lite av varje, säger Lotta Sjöholm.
Hon anser att kriterierna behöver bli tydligare för att kunna tolkas likvärdigt i hela landet. En sak framhåller hon särskilt:
– Huvudkriterierna är inte till för att bedöma personen utan tjänsten. Det ska man inte blanda ihop.

Enkäten v isar också att fler än tidigare nu har årliga utvecklingssamtal med sin chef, men att samtalen i många fall inte resulterar i en individuell utvecklingsplan så som sägs i avtalet.
Arbetsgruppen ska jobba vidare med att utveckla lönesystemet och även se över avtalets skrivningar om arbetsmiljö och jämställdhet. Arbetet ska vara klart till avtalsrörelsen 2010.