– Jag är fruktansvärt besviken och ledsen. Det enda positiva är att min integritet är intakt. Jag har tagit det så långt det går och stått på mig. Många hade inte orkat, säger deltidare Marielle Lindelöf, 24 år, vars fall Handels drog till Arbetsdomstolen, AD.

Tvisten mellan hennes fack Handels och arbetsgivaren Din sko i köpcentrumet Triangeln i Malmö började med att en tjänstledig anställd på 30 timmar i veckan sa upp sig. I samband med det organiserade chefen om i butiken. Man behöll inte 30-timmarstjänsten. I stället gjordes en neddragning med två timmar per vecka, och de resterande 28 timmarna fördelades på två anställda. En av dem fick fyra timmar och en vikarie tillsvidareanställdes på 24 timmar. Marielle Lindelöf fick ligga kvar på sina 24 timmar i veckan. Resultatet blev att alla tre hade lika mycket arbetstid.

Handels protesterade och hävdade att Marielle Lindelöf hade företrädesrätt till sex av de 28 timmarna enligt Lagen om anställningsskydd, las. Hon hade anmält till Din sko att hon ville jobba 30 timmar, hon hade längst anställningstid och tillräckliga kvalifikationer, vilka är las krav för att få förtur till fler timmar.
– Det är inte rättvist att jag – den enda som sagt att jag vill ha fler timmar och som varit anställd längst – är den enda som inte får timmar. Ska man aldrig få komma upp i tid, någon gång vill man ju skaffa familj. Dessutom är det vanligare med 30-timmarstjänster än 24-timmars i Nilson groups butiker i Malmö. Det visar att det fungerar, säger Marielle Lindelöf.

Men Nilson group, bolaget där Din sko ingår, menade att om de gav henne 30 timmar i veckan skulle de inte få ihop tre likadana tjänster på 24 timmar. Syftet med lika arbetstider var att alla skulle känna delaktighet och ta lika ansvar, och att man skulle få lägre personalomsättning då. Om företaget behållit 30-timmarstjänsten hade åtminstone en av de andra fått färre timmar än som blev fallet.

AD:s dom i tvisten föll 21 januari och gav arbetsgivaren Nilson group rätt. AD skriver i domen att om butiken hade behållit tjänsten på 30 timmar hade det inte varit någon tvekan om att Marielle Lindelöf skulle få den. Men man skriver att las inte kräver att en arbetsgivare inrättar eller behåller en tjänst för att deltidare ska få mer arbetstid. Butikens rätt att organisera som den vill går före Marielle Lindelöfs rätt till 30 timmar.
– Domen är en besvikelse. På kort sikt förlorade vår medlem, men på lång sikt är det företaget som är förlorare. En arbetsgivare som bara erbjuder 24-timmarstjänster kommer att ha svårt att rekrytera och behålla personal, säger Jannika Fahlander, Handelsombudsman med ansvar för ärendet.

Handels ska nu betala motpartens rättegångskostnader på 140 681 kronor.