Över åtta miljoner kronor i utbetald ersättning under 2008 är en ökning med drygt en miljon kronor jämfört med året innan. Johnny Håkansson, Handels ombudsman med ansvar för rättstvister, har ingen säker förklaring till varför summan stigit.
– Det beror på vilka ärenden som kommit in och hur vi lyckats med dem, ökningen kan bero på att vi haft några tunga ärenden där vi fått ut mycket pengar. Det kan också vara att företag gått i konkurs och de anställda fått ersättning från den statliga lönegarantin, vilket ingår i summan.

De dryga åtta miljonerna har främst gått till enskilda medlemmar, och en mindre del till Handels. Några av dem som fått del av miljonerna är de åtta kvinnor på kosmetikföretaget Matas som i höstas fick 50 000 kronor för att de gått kvällskurser utan lön. Överlag handlar de vanligaste tvisterna som LO-TCO Rättsskydd driver för Handels om felaktiga uppsägningar, avskedanden och lön som inte betalats ut.

Förutom ersättningen skiljer sig 2008 års siffror marginellt från 2007 års. Antalet nya ärenden var 2008, 91 stycken. Det är sju fler än året innan. Antalet pågående ärenden var 88, lika många som under 2007. Och antalet avslutade ärenden var 2008, 93 stycken, vilket är en ökning med två ärenden.