– Det gör ont i hjärtat att se en bra arbetsgrupp behöva splittras, säger klubbordförande Daniel Harc, som företrätt de anställda i samband med ägaromvandlingen.
I mitten av november förra året fick personalen på Coop Konsum, Odengatan 31 i centrala Stockholm beskedet att butiken skulle övergå i franchiseägo. Det fanns ingen anledning till oro, alla anställda som ville vara kvar skulle få stanna, fick de veta.

Men så blev det inte. I mellandagarna fick personalen ett nytt besked. Den nya franchiseägaren ville bara behålla en av de nio heltidsanställda. Istället skulle tre nya som han själv handplockat anställas i butiken. Butiken ska klara sig på fyra heltider istället för nio som tidigare. Dessutom finns elva deltidsanställda med olika antal timmar.
– Vi fick erbjudande om att antingen gå ner på deltid och jobba högst 20-timmar i veckan eller acceptera att omplaceras, berättar Carina Sahlberg, som arbetat sju år i butiken.
I realiteten hade hon ingen möjlighet att välja, menar hon, eftersom hon inte kan försörja sig på en deltid. Hon tackade därför ja till en tillfällig placering på Coop Konsum i Farsta, söder om Stockholm.
– Jag ska gå övertalig där tills det dyker upp en fast tjänst någonstans. Det känns inget vidare.

Enligt klubbordförande Daniel Harc har det inte begåtts några formella fel under ägaromvandlingen. Det är tillåtet för en ny franchiseägare att byta ut personal och bygga upp en ny arbetsorganisation i butiken.
– Däremot kan man ha synpunkter på den moraliska aspekten. Det gör ont i hjärtat att se en bra arbetsgrupp behöva splittras, säger han.

Alla nio heltidsanställda hade i måndags, den 2 februari, när det nya ägarbytet trädde i kraft nya arbetsplatser att gå till. Omplaceringarna sker inom Coop Sverige och omfattar därför inte Coop Forum och inte heller de 130 franchiseägda butikerna. Utom i undantagsfall. Hanna Skoog fick erbjudande att byta tjänst med en anställd på Coop Konsum vid Mariatorget som också är franchiseägt.
– Vi bytte rakt av, han kom hit och jag började där. Den nya ägaren gav mig erbjudandet redan för två månader sedan. Eftersom jag är sist anställd så trodde jag att det var bara jag som skulle behöva gå. Att alla skulle drabbas, det visste vi inte då. Det är fruktansvärt, säger Hanna Skoog, när hon besöker sina tidigare arbetskamrater under deras sista arbetsdag på Odengatan.

Mikael Skoglycke, den nya franchiseägaren för butiken säger att han gärna hade behållit den gamla personalgruppen.
– Men jag har tänkt att klara mig med färre anställda och går personligen in och täcker upp mer än en heltid. Min son kommer också att jobba mycket. Det handlar om att få det att gå ihop. Det här är den tredje franchisebutik som jag startar så jag vet ungefär hur mycket arbete det innebär.

Facket har förhandlat med Coop Sverige om omplaceringarna. Man har bevakat de anställdas intressen att få komma till butiker som ligger på rimligt avstånd från hemmet.
– Jag har fått en ny tjänst i Kallhäll norr om Stockholm. Det blir nog bra, säger Mats Hellström, som bor åt det hållet och är glad att det inte blev en butik som ligger långt söder om stan.
Christina Lendlert som jobbat 30 inom Coop och tio år på Odengatan 31 ska få en tillfällig tjänst i Hammarby sjöstad.
– Pendlingsavståndet är okej men det känns oerhört tråkigt att lämna en butik som går väldigt bra idag och som man varit med om att bygga upp. Men så plötsligt är man ingenting värd, det känns verkligen inte kul.
– Vi har ökat försäljningen, hållit timmarna och alla index, men vi hade ändå ingen chans att vara kvar, säger Christina Lendlert.
Den person som var butikschef innan franchisetagaren tog över har valt att lämna Coop.