Åtal väcktes förra veckan mot den 35-åriga kvinna som från hösten 2002 till sommaren 2004 satte i system att med hjälp av falska återköp föra över pengar till sina egna konton. Hon var under den senare delen av tiden redovisningsskyldig, i egenskap av butikschef i den klädbutik där hon arbetade.
Åklagaren anser att brottet är grov förskingring eftersom det sammanlagt rör sig om närmare 240 000 kronor och eftersom kvinnan försökt att dölja det hon gjort genom att förfalska återköpskvitton.
Hennes arbetsgivare kräver ersättning för de pengar hon har tagit och ränta. Kvinnan har erkänt men datum för rättegång är ännu inte satt.