Svenska Elektrikerförbundet, SEF, har från 1 januari gjort en omorganisation som bland annat består i att man tagit bort all administrativ personal från avdelningarna i Linköping, Eskilstuna, Karlstad, Borlänge och Skellefteå. I stället har man samlat all den administrativa personalen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.
– Nio tjejer i Linköping, Karlstad, Borlänge och Skellefteå blev uppsagda, men en av dem går i ålderspension i maj. Alla blev erbjudna jobb på de andra orterna, men hade inga möjligheter att pendla. Det var bara de två i Eskilstuna som tyckte att det var överkomligt, säger Carina Petersen, ordförande i Elektrikernas riksklubb för Handels medlemmar.
För att täcka upp för de uppsagda som inte flyttade med har man anställt tio personer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.
Uppsägningarna trädde i kraft vid årsskiftet. De uppsagda är arbetsbefriade under uppsägningstiden som i en överenskommelse mellan Handels och SEF förlängdes till 18 månader. Det är betydligt längre än kollektivavtalets max sex månader.
– Som arbetsgivare måste man ta ansvar också för avvecklingen. Det är inte en jättelysande arbetsmarknad för administratörer i dag, framförallt inte på mindre orter, säger SEF:s personalchef Malin Ramirez-Thimerdal.
De uppsagda har antingen valt att få lön under uppsägningstiden och jobbcoaching av ett omställningsföretag, eller att få ett avgångsvederlag på 18 månadslöner i en klumpsumma.
SEF:s syfte med omorganisationen är att den administrativa personalen ska arbeta mer enhetligt över hela landet, i och med de är samlade på färre ställen.