Handels förbundsstyrelse beslutade på torsdagen att på försök införa en ny form av medlemskap för deltidsanställda med låga inkomster, preliminärt kallad e-medlemskap. Det gäller dock bara i storstadsavdelningarna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Den lägre avgiften gäller alla som tjänar mindre än 8 000 kronor i månaden. För dem blir fackavgiften 105 kronor. I dag är avgiften för dessa grupper mellan 125 och 164 kronor och sänkningen blir därmed mellan 16 och 36 procent. A-kasseavgift ingår inte i summan. De flesta med så låga inkomster arbetar för få timmar för att ha rätt till a-kassa.

För att spara på administrationskostnaderna gäller vissa regler för den här gruppen:
• Medlemskap ska bara kunna tecknas via Handels hemsida, inte med pappersblankett.
• Avgiften ska betalas via autogiro.
• Handelsnytt skickas inte ut som papperstidning. Nyheter får läsas via tidningens hemsida.
• Information från Handels skickas i första hand digitalt via hemsidan och e-post. Medlemmarna måste därför ange sin e-postadress.
Försöket ska pågå från maj 2009 till december 2010 och utvärderas i tid till Handels förbundskongress 2011. Kongressen får bestämma om den nya medlemsformen ska bli permanent och gälla även utanför storstäderna eller för andra inkomstgrupper.

– Vi har tappat flest medlemmar bland dem som har lägst inkomster. Många som står utanför facket säger att det är för dyrt. Genom att sänka medlemsavgiften hoppas vi få fler att gå med i facket, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Varför gäller det bara i storstäderna?
– Det är ett försök som ingår i Handels storstadsprojekt. Att ändra avgiftssystemet i full skala kräver beslut av kongressen.
Varför erbjuder ni inte möjlighet att välja bort hemförsäkringen för den som vill sänka sin avgift?
– Stadgarna slår fast att försäkringarna ska gälla alla medlemmar. Det finns en stor majoritet för det och det sparar mycket pengar åt medlemskollektivet.

Är det verkligen en bra idé att sänka upplagan på den tryckta tidningen Handelsnytt?
– Vi sparar in på tryck och porto och säger att tidningen ska läsas på nätet. Det är ett led i försöket och det blir intressant att se reaktionerna. Många ungdomar läser ändå tidningar på nätet i dag.
Vet ni hur många medlemmar med lägst inkomster som har tillgång till dator?
– Drygt 85 procent av våra medlemmar har tillgång till dator. Bland ungdomar, som det mest är fråga om här, är det rimligen ännu fler.