Handels har antagit en policy för bemanningsbranschen, med hög målsättning. Enligt policyn ska Handels organisera alla anställda inom bemanningsföretagen och se till att förtroendevalda väljs och fackklubbar bildas inom bemanningsföretagen.
– Värvningen ska ske främst på de arbetsplatser som tar emot inhyrd personal. Där kan vi, arbetskamrater och klubb informera, säger ombudsman Thomas Holm, en av de som arbetat fram policyn.
Man ska också bevaka löner och anställningsavtal och se till att kollektivavtalen i övrigt följs. Ett annat mål är att påverka lagstiftaren så att inhyrning inte blir tillåten för företag som sagt upp egen anställd personal, något som inte är helt ovanligt idag.
Bakgrunden till policyn är att bemanningsbranschen har vuxit stort de senaste åren. LO ser kriminaliteten i branschen, med oseriösa företagare som ett stort problem, liksom den svaga bevakningen av avtalet från facken och den låga organisationsgraden.
Den mesta inhyrningen av personal sker till lager men inhyrningen till butik har blivit allt vanligare på senare tid. Enligt en intern rapport från Handels förhandlingsenhet är de största problemen i branschen felaktiga löner och anställningsavtal. Trots den låga organisationsgraden är bemanningsföretagen inte något prioriterat område dag. Ombudsmännen arbetar idag bara någon enstaka timme i veckan med bemanningsbranschen.
Enligt bemanningsavtalet ska normen vara heltidsanställning. Att detta tillämpas är dock mycket svårt att följa upp, menar ombudsman Mikael Segel på Handels, som varit med och skrivit rapporten.
– Vi har inte så mycket koll på området, de är svårt att nå de anställda på bemanningsföretagen.