Det var en symbolladdad plats som statsministern valt för måndagens spaning efter möjligheter till jobb och utveckling i lågkonjunkturens Sverige. Nynäshamn störtade in i krisen redan 2005 när Ericsson lade ner sin fabrik här. Hundratals jobb försvann och enda ljusglimten syntes vara planerna på en ny motorväg som skulle göra det lättare att åka bort från denna dödsdömda håla.

Fyra år senare är det Coop Sverige – i sig ett företag som kämpar för att ta sig ur en djup kris – som står för framtidshoppet i den tömda telefonfabriken. I maj öppnar här nya Coop Forum, och i förlängningen förvandlas fabriken i KF:s regi till en helt ny handelsplats med en rad butiker och 300 arbetstillfällen.
– Det säger en del om samhällets omställningsförmåga om man bara fortsätter att arbeta för nya investeringar. Dagligvaruhandeln har bättre förutsättningar än exportindustrin i den typ av lågkonjunktur vi har nu, sa Fredrik Reinfeldt till Handelsnytt i samband med besöket.

Statsministern betonar att handeln är betydelsefull för att ta Sverige ur krisen.
– De flesta svenskar har fått högre disponibel inkomst tack vare sänkta skatter, låga räntor och litet inflationstryck. Folk har råd att handla och det håller uppe sysselsättningen, säger Fredrik Reinfeldt.
Vad gör regeringen för att stimulera utvecklingen?
– Vi har infört nystartsjobb som är en lättnad för människor som stått utanför arbetsmarknaden i mer än ett år och halverat arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Det tyckte arbetsgivaren här var en viktig faktor när de nyanställer personal.

Just de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar har av många experter kritiserats för att vara en dyr och ineffektiv åtgärd. Fredrik Reinfeldt medger att det är ett trubbigt verktyg som tränger undan andra jobb. Men då lagen om anställningsskydd gynnar äldre anställda behövs särskilda medel för att minska ungdomsarbetslösheten, anser han.
– Det är ett sätt att kompensera för att anställningstryggheten är bättre för äldre anställda. Las ska vara kvar men då måste vi göra det här för att sänka trösklarna för ungdomar.

Handels har en helt annan uppfattning än regeringen om hur krisen ska mötas. Fackförbundet vill i ett eget krispaket om 65 miljarder kronor att staten bland annat ska stimulera privat konsumtion genom att ge mer pengar till arbetslösa, barnfamiljer, studerande och pensionärer i kombination med ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Men statsministern håller fast vid att sänkta skatter är en bättre väg att gå.
– Vi tror att det är mer verkningsfullt och i linje med vår arbetslinje. Vi har en av de mest stimulansinriktade budgetarna i hela Europa.
Ändå backar ekonomin kraftigt. Vilka ytterligare stimulanser kan ni tänka er i vårbudgeten i april?
– Det får vi se då.