Arbetsmiljöverkets regler om hur minderåriga får arbeta ska ändras. Med fackförbund och arbetsgivarorganisationer diskuterar verket bland annat hur kassaarbetet ska begränsas. Men Handels vill gå längre än så och ha en 18-årsgräns för allt kassaarbete, utan undantag.
– Ett rån drabbar den anställde lika hårt även om butiken har till exempel slutet kontantsystem. Det är inget man vill utsätta minderåriga för. Dessutom är det olämpligt att de säljer varor de inte själva får köpa, och har straffansvar, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.
– Det är orimligt att ett våldsfarligt jobb ska vara en av ungdomarnas första kontakt med arbetslivet.

Hon ser ingen risk att minderåriga får svårt att få handelsjobb om de inte tillåts arbeta i kassan, och därmed inte kan rotera som myndig personal.
– Det är inget unikt att differentiera arbetsuppgifter. Det är likadant inom till exempel vissa vårdjobb. Är man under 18 år får man inte utföra alla arbetsuppgifter, men man får jobb där ändå. Det finns andra arbetsuppgifter i butik än kassa.
Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, håller inte med Handels om att ett generellt förbud vore bra.
– Vi är principiellt emot att förbjuda 16-18-åringar att sitta i kassan och ta betalt. Men naturligtvis ska man alltid göra en riskbedömning. Kassaarbete i butik A kan vara lämpligt och säkert, men inte i butik B, som då inte ska ha minderåriga i kassan.

Enligt Arbetsmiljöverket är några möjliga följder av att kassaarbetet ska begränsas att minderåriga bara kommer att få jobba i kassa i närvaro av någon över 18 år, eller att det måste göras riskbedömningar i varje butik eftersom förutsättningarna i en stormarknad och en kvartersbutik är olika.
– Den diskussionen har vi inte landat i än. Men det blir definitivt inget totalförbud för minderåriga att jobba i kassa. Vi är inte ute efter sådant kassaarbete där det finns en svärm av folk omkring en, säger Tin Westermark som leder arbetet på Arbetsmiljöverket.

En annan förändring som Arbetsmiljöverket föreslår är att arbetstid och skoltid ska räknas ihop och bli max 40 timmar i veckan. Förslaget har fått kritik från arbetsgivarhåll för att det blir svårt för unga att jobba extra.
– Vad reglerna säger i dag råder det delade meningar om. Arbetsgivarna har uppfattningen att arbetstid och skoltid inte ska sammanräknas, de ser detta som en nyhet. Men det har också varit olika uppfattningar inom verket. Det här är ett sätt att förtydliga, säger Tin Westermark.

Arbetsmiljöverket föreslår också att ensamarbete inte ska få förekomma klockan 18-08 för de som under året fyller minst 16 år och uppfyllt skolplikten, och klockan 20-07 för gymnasieungdomar. I dag finns inga klockslag som reglerar minderårigas ensamarbete, utan formuleringarna är mer luddiga.

Remissen om ändringarna skickas till arbetsmarknadens parter efter sommaren. Nya föreskrifter träder i kraft tidigast hösten 2010.