Bristande språkkunskaper bland en del anställda äventyrar säkerheten, upplever klubben på Nettos lager i Falkenberg. Och nu ska de som kan svenska dåligt få lära sig jobbrelaterade ord på arbetstid.
– I ett riskläge, som att det brinner eller att det faller en pall i huvudet på någon hinner man inte springa och hämta en tolk. I det läget måste det vara solklart, säger klubbordförande Tommy Agardsson.
Klubben tycker att det händer för många olyckor på lagret.
– Det är svårt att säga om det beror på språket, men kanske är det en bidragande orsak.
Abdoulie Jagne, huvudskyddsombud på lagret, vet hur det är att jobba på en arbetsplats där man inte förstår vad kollegorna säger, och det är svårt att göra sig förstådd.
– Det var på mitt gamla jobb i butik. Jag kände frustration. Det som ska ta fem minuter att förklara tog 30 minuter.

Omkring tio lageranställda som bedöms behöva det, ska nu lära sig 20 ord och kontrollfrågor om framförallt säkerhet. Till exempel ”det brinner”, ”förbjudet”, ”se upp”. Det är huvudskyddsombudet som ser till att de får rätt handledning, och avgör om de lärt sig tillräckligt.
– Detta är inte att racka ner på någon, ingen bestraffning. Tvärtom, säger Tommy Agardsson.
Framöver kommer man försäkra sig om att ny personal kan uttrycken efter att de anställts, så den kunskapen ska inte avgöra om man får jobb eller inte, uppger Netto.

Vad gör ni om någon inte klarar av att lära sig orden och frågorna?
– Vi kommer att ge de utvalda personerna rätt stöd för att de ska kunna klara av frågorna, säger Tommy Agardsson.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
– Man måste bygga upp introduktion och instruktioner utifrån den erfarenhet och de kunskaper som personerna man anställer har. I det ingår till exempel språk. På vissa ställen har man löst det med bilder, som på att man ska bära hjälm, säger Anna Sandell, arbetsmiljöinspektör på distriktet som omfattar Falkenberg.

Nettolagret i Falkenberg har nära 100 anställda inom Handels avtalsområde. 24 nationaliteter är representerade.