Polfärskt har använt det nya schemat sedan 2006 I Sundsvall. Schemat går ut på att chaufförerna arbetar fem dagar i ena veckan och två dagar nästa. Det innebär att genomsnittsarbetstiden per dag blir cirka 11,5 timmar. Två personer delar på en bil och går om varandra över alla veckans dagar.
Försäljningen av bröd har gått upp med 20 procent sedan modellen infördes, enligt Polfärskts vd Göran Lindström.

Nu har parterna, Handels och Polfärskt, efter en utvärdering enats om att möjligheten att införa sju-dagarsbilar ska gälla permanent. Handels har bland annat kontrollerat arbetad tid och löneläget. Farhågorna har varit att medlemmarna får för långa arbetspass och att pauser och raster inte fungerar, och att tidigare lönenivåer inte kan upprätthållas. Men utvärderingen visade inte några negativa effekter av sju-dagarsbilarna, enligt Handels ombudsman Mikael Segel.
Det finns nu ett ramavtal för andra företag anslutna till Polfärskt. Innan respektive företag börjar med de nya arbetstiderna ska man förhandla med Handels.

Polfärskt är Sveriges näst största bröddistributör och kör för sex olika bagerier till över 3 000 butiker över hela landet.