Lidl har hittills under året öppnat sex butiker och planer finns att öppna ytterligare fyra butiker. Även nästa år kommer företaget att växa i samma takt. Samtidigt stängs fyra butiker redan den 30 juni. Butikerna ligger i Skara, Huskvarna, Malmö och Uppsala. Enligt företaget ligger dessa butiker för nära andra enheter.
– Vi erbjuder samtliga fastanställda medarbetare en anställning i närliggande eller nyligen öppnade butiker och vi har inlett en förhandling med Handels och Unionen, säger Pär Nilsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige i ett pressmeddelande.
Per Johansson har arbetat inom Lidl sex år, närmare fem av dem på butiken i Skara. Han fick ganska nyligen reda på att hans butik ska läggas ner.
– Jag har fått ett nytt jobb i en annan Lidl-butik. Såvitt jag har förstått det får alla fyra fast anställda här nya jobb. Det är tråkigt att butiken läggs ner men jag är glad att jag har jobbet kvar, det kunde varit värre, säger han.
Lidl utökar också sitt logistiska nät. Ett tredje centrallager ska byggas utöver de två som redan finns i Halmstad och Eskilstuna.
– Vi har förvärvat en fastighet i Rosersberg norr om Stockholm. Markarbeten har redan påbörjats . Genom vår etablering skapas det på sikt fler än 100 nya arbetstillfällen, säger Pär Nilsson.