En ny rapport från Kommunal och Hotell- och restaurangfacket visar att deltids- och visstidsanställda har sämre ekonomi och får mindre utbildning på jobbet än de som har fasta heltidsjobb. Ofta är det kvinnor som har de mest osäkra villkoren. Så gott som alla LO-medlemmar vill ha fast jobb, och drygt hälften av de deltidsanställda skulle vilja jobba mer än i dag.

I avtalsrörelsen måste LO enas om att kämpa för att begränsa visstidsanställningar och ofrivillig deltid, krävde Kommunals ordförande Ylva Thörn och HRF:s Ella Niia vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen. LO:s avtalssekretrare Per Bardh höll med.
– Deltid och visstid är ett gissel som kommer mer och mer även inom industrin. Vi ska kräva fasta heltidsjobb, sa han.

Kommunal och HRF vill också se en fortsatt satsning på jämställda löner, även om den jämställdhetspott som användes med framgång 2007 har sågats av främst det mansdominerade förbundet IF Metall.
– Gubbsen inom LO måste vara solidariska. 2009 ska inte kvinnor behöva vara beroende av män! sa Ella Niia.

År 2007 var det avtalet mellan Handels och Svensk Handel som banade väg för att kvinnodominerade förbund kunde få ut högre löneökningar så som LO-förbunden enats om. Nästa år går det inte att räkna med att Svensk Handel trotsar Svenskt Näringsliv en gång till, trodde Per Bardh.
– Det enda som kan ge oss framgång är att vi inom LO är överens och stöttar varandra, betonade han.
Ylva Thörn manade både LO:s kvinnor att våga ställa krav, och övriga LO-förbund att vara solidariska med lågavlönade kvinnor med osäkra villkor.
– Det handlar om LO:s trovärdighet mot de kvinnliga medlemmarna. Vi måste klara av att samordna oss! sa hon.

Handels hade avböjt att medverka i seminariet, fastän problemen med deltid, visstid och låga löner är lika aktuellt inom detaljhandeln. Ella Niia sa till Handelsnytt efter seminariet att hon gärna gör gemensam sak med Handels när det gäller att kämpa för en jämställdhetssatsning i LO:s samordning inför avtalsrörelsen.
– Vi måste vända på alla pusselbitar för att hitta en lösning som alla kan ställa upp på.
I dag, onsdag, debatterar Handels ordförande Lars-Anders Häggström rätten till heltid med bland andra Svensk Handels vd Dag Klackenberg på ett seminarium som anordnas av arbetsgivarna inom handeln och restaurangbranschen.