Coops logistikbolag har sagt upp ackorden för alla anställda från 1 september. Arbetsgivarens förslag till nytt ackordsavtal innebär enligt facket lönesänkningar på i snitt minst 22 kronor i timmen. Facket sa nej till förslaget i både lokala och centrala förhandlingar i början av sommaren.

Vid nya förhandlingar i augusti har arbetsgivaren lämnat ett nytt slutbud som innebär en övergångslösning under tre månader. Mellan september och november finns chans att få ut lite högre ackordslön, men från 1 december gäller det som företaget föreslagit tidigare.
Klubbstyrelsen har inte kunnat enas om en rekommendation till medlemmarna som i dag, fredag, får ta ställning till arbetsgivarens förslag.
– Vi är splittrade i klubbstyrelsen. Vi tvingas välja mellan pest och kolera, konstaterar klubbens ordförande Martin Ångman.

Röstar medlemmarna ja drabbas de av kraftiga lönesänkningar. Röstar de nej blir de helt utan ackord och får nöja sig med partihandelsavtalets minimilön 116,58 kronor per timme, vilket är ännu lägre. Medlemmarna har inte rätt att strejka för ackordsavtalet eftersom det centrala kollektivavtalet innebär fredsplikt.

Den kraftiga omstöpningen av kooperationens logistik som presenterades i veckan ger arbetsgivaren ytterligare påtryckningsmedel. Enligt KF:s plan ska en del av terminalen i Bro, specialvarulagret med drygt 100 anställda, i framtiden skötas av ett utomstående företag. Hotet om att ersättas av utomstående, billigare, arbetskraft utgör en extra press på de anställda att acceptera sänkta löner.
– De har satt klubben i en rävsax, säger Martin Ångman.

Han jämför med den uppmärksammade situationen på vinlagret Lagena där det utbröt vild strejk i början av sommaren. Han utesluter inte att medlemmarnas missnöje kan leda till protestaktioner även mot lönesänkningarna i Bro.
– Risken finns att folk inte jobbar så mycket, säger han.

På måndag ska medlemmarnas svar lämnas till arbetsgivaren. På tisdag den 1 september gäller antingen de nya försämrade ackorden eller inga ackord alls.
Coops platschef på i Bro, Sune Montonen, vill i dag inte kommentera läget i detalj men säger till Handelsnytt att han hoppas att de anställda säger ja till det nya ackordssystemet.