Bytet av fackförbund ska inte innebära någon ekonomisk skillnad för de anställda, menar John Haataja, avtalssekreterare på Handels.
– I det stora hela ska övergången vara kostnadsneutral. Men det beror också på de enskilda butikerna hur det kommer att se ut för var och en. Vissa saker skiljer sig mellan avtalen. Till exempel har de anställda i IF Metalls avtal en arbetstidsförkortning, medan det i detaljhandelsavtalet finns ob-tillägg i stället, säger han till Handelsnytt.
Fackförbundsavgiften är i stort sett densamma men kan variera från några tior mer till några tior mindre beroende på vad man har för lön. I Handels ingår också en inkomstförsäkring, något som inte ingår i IF Metalls medlemskap.
Under hösten ska Handels lokala ombudsmän besöka alla arbetsplatser för att ge svar på frågor hos de anställda.
Anledningen till bytet är att företag ska konkurrera på samma villkor, och bör därför ha samma avtal med sina anställda. I och med detta får företaget samma som exempelvis konkurrerande reservdelsgrossisten Mekonomen.
Meca Sweden AB har 43 butiker i Sverige med minst 172 kollektivanställda. Det finns också 17 franchisebutiker som Handels ska söka upp lokalt för att eventuellt komma överens om avtalsbyte.