– Kompetenskravet där blir att man ska ha någon typ av ekonomiutbildning och det har inte de här personerna. Den som jobbat längst har varit på avdelningen i över 30 år, säger Poul-Erik Jensen, ombudsman vid Handels avdelning 26 i Gävle. Totalt jobbar 13 personer på redovisningsavdelningen.
De uppsagda har fått arbetsbefrielse i varierande perioder och har olika långa uppsägningstider.Fyra av personerna är över 55 år och har tolv månaders uppsägningstid.
– Arbetsgivaren har gått med på att tjänstemännen ska ha omställningsstöd. Trygghetsfonden har 30 000 per person avsatt för utbildning och vi tar 10 000 kronor av dem till omställningsstödet. Arbetsgivaren skjuter till lika mycket. Utvecklingshuset här i Gävle har redan börjat jobba med de här personerna, säger Poul-Erik Jensen.