Redan har 9 av de runt 50 i personalen, alla provanställda, fått sluta på City Gross i Gävle. Butiken öppnade i maj.
– Antalet är inte så anmärkningsvärt, men flera av dem har ringt mig och sagt att de blivit kränkta av sättet det gjorts på. Och de känner sig lite lurade eftersom de har sagt upp sig från andra arbeten för att jobba här, säger Poul-Erik Jensen, Handels ombudsman i Gävle.
Butikschefen Andreas Eklind vill inte kommentera varför han avslutat provanställningarna, eller varför flera av dem känner sig kränkta.

De som tvingats sluta har i stort sett ersatts.
– Detta handlar inte om att det varit för många timmar, utan om att få ihop rätt personal. Men det är inga roliga beslut att ta, säger Andreas Eklind.

Handels och arbetsgivaren ska träffas för att prata igenom det inträffade. Men facket står rätt maktlöst.
– Själva avslutandet av anställningarna kan vi inte göra något åt, bara tillvägagångssättet, det är en arbetsmiljöfråga. Men det är inte till mycket nytta för dem som fått sluta, säger Poul-Erik Jensen.
Provanställda är rättslösa, uttrycker han det.
– En provanställning kan avslutas av vilket skäl som helst, det räcker med att arbetsgivaren säger att du inte passar in i organisationen. Så länge man är provanställd ska man vara väldigt försiktig.

I kollektivavtalet för detaljhandeln står att en provanställning får pågå högst sex månader. Om den anställde begär, ska arbetsgivaren säga varför anställningen inte övergick i en tillsvidareanställning.

City Gross i Gävle har tidigare fått beröm av Handels för att 40 av de runt 50 anställda har heltid, vilket är ovanligt i den deltidstäta handeln. Andelen heltider är något som personalen får behålla.
– Vi är fortfarande 40 heltider, säger Andreas Eklind.