– Det har varit komplicerat att få fram allt material och det har tagit lång tid. Det är fortfarande många frågor vi inte får riktigt bra svar på. Därför är det bättre att vi tar in en person utifrån som kan hjälpa oss med det här, säger Per Ribacke, klubbordförande på lagret i Växjö, där mer än 100 personer riskerar att förlora jobbet.

Exakt vilka delar i Coops planer som facket inte håller med om vill han inte kommentera. Han vill också framhålla att facket och företaget har en bra kommunikation i grunden.
– Vi vill inte förstöra för företaget. Men det är klart att vi är skeptiska till förslaget i det stora hela och behöver att någon tittar på förslaget utifrån. Sedan kan det innebära att lagerterminaler kommer att försvinna ändå.

I slutet av augusti gick Kooperativa Förbundet (KF) ut med att de ska göra om hela sin lagerstruktur. En stor del av transporterna ska köras med tåg, och alla varor ska koncentreras till lagren i Västerås och Bro. Lagren i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö, görs om till omlastningsterminaler med 10–15 anställda och dessutom ska det etableras nya omlastningscentraler på fem orter i landet.

Totalt beräknas 500 lagerarbetare och chaufförer tvingas sluta fram till 2011. Enligt information till facket ska åtgärderna sänka kooperationens logistikkostnader med 25 procent eller 600 miljoner kronor om året. Meningen är att nedskärningarna ska påbörjas under första kvartalet nästa år.
Läs mer: 500 får gå från Coops lager