Det var Handels avdelning i Kristianstad som i mitten av oktober tog fram en egen opinionsundersökning inför valet. Där presenteras siffror över partiernas stöd bland avdelningens medlemmar, till exempel 50 procent för Socialdemokraterna, 13,1 procent för Moderaterna och 9,7 procent för Sverigedemokraterna. Avdelningen har 5150 medlemmar och undersökningen baseras på 244 svar av 516 utskickade enkäter. Siffran för SD består alltså av 24 personer.

Av flera orsaker går det dock inte att dra några generella slutsatser utifrån undersökningen i Kristianstad. Det låga antalet deltagare är en orsak. De väljarbarometrar som exempelvis riktiga undersökningsföretag genomför omfattar vanligtvis runt 2000 personer.

För att en opinionsundersökning ska vara pålitlig är det också viktigt att ta hänsyn till hur de som intervjuas plockas ut. Den noggrannheten gäller också när Handels utredare centralt gör medlemsundersökningar. Man måste se till att alla medlemsgrupper är representerade i resultatet i samma grad som bland medlemmarna om man ska kunna dra några slutsatser om hur de röstar. Det kan alltså gälla kön, åldrar, branscher och arbetsplatser, arbetande och arbetslösa och så vidare.
– För det första måste man ta fram ett medlemsurval som är representativt. Sen ställer man frågorna till ett slumpmässigt urval personer ur detta. När man sedan får in svaren måste man undersöka om någon grupp fått för få eller för många svar och i så fall kompensera för det, berättar Stefan Carlén, förbundsekonom och chef för Handels centralt anställda utredare.
– I våra medlemsundersökningar har vi 48 olika urvalsgrupper, alla vägs exakt rätt mot medlemsgruppen.

Handels genomför centrala medlemsundersökningar med jämna mellanrum. Den senaste gjordes 2007 och baserades på cirka 2000 enkätsvar. I den undersökningen ställdes även frågor om partisympatier. Sverigedemokraterna fick då stöd av 3 procent bland medlemmarna. I undersökningsföretaget Sifos senaste väljarbarometer (september 2009) får partiet stöd av 3,9 procent av väljarna.

Just nu håller Handels och undersökningsföretaget Novus opinion på att ta fram en panel med 5000 Handelsmedlemmar som man ska använda för att kunna göra medlemsundersökningar fortlöpande, flera gånger per år.