– Vi har haft ett jättebra förhandlingsklimat tidigare. Men att ett medlemsstyrt företag som KF går emot både Handels och LO:s främsta krav i avtalsrörelsen om att begränsa inhyrning är skamligt, säger Martin Ångman, klubbordförande på lagret i Bro utanför Stockholm, där en hel avdelning ska läggas ut på annan arbetsgivare.

I går träffades Coops centralt fackliga grupp företaget för att hitta lokala överenskommelser om framtiden på Coops lager. Enligt Martin Ångman var det först då facket insåg hur stor del av bemanningen som ska läggas ut på andra företag i Coops förslag. I Bro gäller det 150 anställda på den så kallade ”nonfood”-hanteringen, varor utanför livsmedelssortimentet, men även hanteringen av frysvaror i Växjö vill företaget lägga ut. Dessutom ska lagren i Bro och Västerås hantera avsevärt större volymer när de övriga lagren blir omlastningscentraler med ett fåtal anställda. Men i stället för att anställa fler vill företaget lösa bemanningen med inhyrning, enligt uppgift från facket.
– Vi vill få in en begränsning för andelen inhyrda på 10 procent. Det kommer man att spräcka med råge om det här går igenom. Och att låta en annan aktör ta över delar av verksamheten för den summan företaget påstår måste innebära betydligt lägre löner för de anställda, säger Martin Ångman.

Nu har facket begärt centrala förhandlingar och mbl-förhandlingarna för de anställda på lagren som ska bli omlastningscentraler kommer inte att fortsätta under tiden.
– Det här är ett misslyckande för båda parter. Men vi öppnade flera dörrar för företaget och var rätt säkra på att vi skulle lyckas komma överens i går. Men från Coops sida finns det en tydlig förhandlingsovilja i den här frågan, säger Per Ribacke i Coops centrala fackliga grupp.

Coop vill inte kommentera några detaljer från förhandlingarna, men Weronica Nilsson, informationsansvarig på Coop logistik, bekräftar att parterna inte kan komma överens.
– Vi återupptog förhandlingarna igår och avslutade dem senare i oenighet. Vi kommenterar gärna hela ärendet när förhandlingarna är avslutade, säger hon.
Coops nya lagerstruktur
I slutet av augusti gick Kooperativa Förbundet (KF) ut med att de ska göra om hela sin lagerstruktur. En stor del av transporterna ska köras med tåg, och alla varor ska koncentreras till lagren i Västerås och Bro, samt på ytterligare en ort som inte är bestämd. Lagren i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö, görs om till omlastningsterminaler med 10–15 anställda och dessutom ska det etableras nya omlastningscentraler på fem orter i landet. Cirka 500 beräknas behöva sluta, och ytterligare 200 kan få en annan arbetsgivare när delar av verksamheten läggs ut på entreprenad.